Felhasználói Interjú

01

Discover

Vissza a szolgáltatásokhoz

A Felhasználói Interjú lényege

Felhasználói Interjút akkor érdemes alkalmazni, amikor szeretnénk pontosan megtudni, mit gondol egy felhasználó a készülő vagy már elkészült termékről, weboldalról, applikációról, folyamatról vagy ezek valamely részéről. Az interjúk az elvárásokon kívül alkalmasak arra, hogy felhasználóink szokásait, előzetes tapasztalatait, mentális modelljeit is feltárjuk.

Önmagukban nem adnak mindig teljes képet, ezért szükséges kiegészíteni az interjúkat megfigyelésen alapuló kutatással, hogy pontos és alapos képet nyújtson arról, amit a felhasználók valóban tesznek.

Fontos, hogy az interjú során a felhasználó kényelemben és biztonságban érezze magát, meg tudjon nyílni és őszinte válaszokat adjon, ne pedig azt, amit hallani szeretnénk. Az interjúkat mindig előre meghatározott forgatókönyv szerint szükséges lebonyolítani, amely képes kezelni az „elkalandozásokat”, a túlságos bőbeszédűséget, illetve a megakadásokat.

 

A Felhasználói Interjú az Ergomániánál

Az Ergománia gyakorlatában a Felhasználói Interjúk többnyire félig irányított formában valósulnak meg, és többnyire 1 órásak. Az interjúkat legalább 4 és legfeljebb 12 meglévő vagy potenciális felhasználóval folytatjuk le. Nagyobblélegzetű szolgáltatások esetén célszerű ez a szám felé is menni. Fontos elv, hogy ha felhasználóink nagyon eltérőek, akkor legalább minden jellemző csoportból legyen 4 résztvevő.

Az interjúk forgatókönyvét mi alkotjuk meg az ügyféllel közösen. Az interjú alatt céljainknak megfelelően keressük a választ a problémáinkra a véleményük, a tapasztalatuk, a terveik, a motivációik, a félelmeik, a szándékaik és az igényeik feltérképezésével.

Az interjúkat helyben személyes jelenléttel, vagy – például karantén idején – távolból is elvégezzük, telefon, illetve online eszközök segítségével.

Az eredményeket egy rövid prezentáció formájában mutatjuk be, illetve jellemzően beépülnek egy aktuális workshop tematikájába. Később kiváló alap lehet az interjúk által szerzett információ a perszónák, user journey-k, flow, funkciómeghatározások létrehozásához.

 

A Felhasználói Interjú főbb módszerei

Az Ergománia tapasztalatai szerint a Felhasználói Interjút általában két esetben, a UX tervezési folyamat két szakaszánál érdemes alkalmazni:

  1. Mielőtt elkészülne a design, a perszónák és felhasználói térkép jobb kialakítása érdekében, ötletek megfogalmazásához vagy folyamatok pontosításáért
  2. A használhatósági tesztelés során, amikor közvetlen személyes felhasználói élményeket és szóbeli véleményt akarunk begyűjteni. Itt is két további opció adódik:
    1. A tesztelés megkezdése előtt egy interjú lehetőséget biztosít arra, hogy felhívjuk a felhasználók figyelmét bizonyos területekre, illetve megismerjük az előzetes elvárásaikat.
    2. A tesztelés végén, amikor közvetlenül a használat után akarjuk frissen megismerni a tapasztalataikat.

A felhasználói interjúk online közismert szoftverek (Skype, Zoom, Hangouts, Whereby, Messenger Rooms, stb.) segítségével zajlanak, alkalmazkodva az ügyfeleink és a felhasználók elvárásaihoz.

 

Mit nyernek az ügyfeleink a Felhasználói Interjú által?

Az ügyfeleink elsősorban pontos válaszokat kapnak a Felhasználói Interjúk által. Az interjú gyors és egyszerű módja annak megértéséhez, hogy a felhasználók hogyan éreznek, gondolkodnak, és mit tartanak igaznak és fontosnak, illetve hogyan viselkednek.

 

Mi az ügyfeleink szerepe a Felhasználói Interjú elkészítése során?

Ügyfeleink részéről fontos, hogy biztosítsák az interjún résztvevő felhasználókat, továbbá véleményezzék az általunk meg interjú-forgatókönyvet. Ügyfeleink korlátozott mértékben részt is vehetnek az interjúkon.

 

A sikeres Felhasználói Interjú készítés eredménye

A kész Felhasználói Interjú eredménye egy prezentáció vagy strukturált elképzelés-, elváráslista, amelyben az interjún kapott válaszok kiértékelést mutatjuk be.

  • Ügyféloldali részvétel: Interjú scriptjének véleményezése, interjúkhoz résztvevők biztosítása
  • Leszállítandók: Kiértékelés prezentáció formájában