fbpx

Szolgáltatásaink

A széles körű szolgáltatásaink lefedik az egész fejlesztési folyamatot. Mélyreható ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezünk a UX módszertanok területén, így versenyképesek vagyunk a nagy nemzetközi ügynökségekkel is.

01

DISCOVER

Számos technikát használunk, hogy jobban megértsük a terméket és a megoldandó problémát. Ezek eredményeként fontos elemeket gyűjtünk a kezdeti koncepció kialakításához.

Döntéshozói interjú

A döntéshozói interjú (stakeholder interview) az érintett döntéshozókkal készített célzott beszélgetések nagy segítséget jelentenek az UX tervezés folyamatában. Értékes felismerésekkel segítenek megalapozni minden projektet, amely felismeréseket egyébként nehéz, vagy éppen lehetetlen volna másként megszerezni.

A döntéshozói interjú során szerzett felismerések befolyásolják a teljes projekt folyamatát, például az üzleti célok, a technikai korlátok, a használhatóság problémái, stb. területén.

Az érintett döntéshozókkal folytatott interjú, amennyiben megfelelő a tervezése, a levezetése és a kiértékelése, a UX tervezés egyik leghatékonyabb kutatási eszköze.

 • Ügyféloldali részvétel: Interjú szkriptjének véleményezése, Brief, célok összefoglalása, Interjúkhoz résztvevők és döntéshozói térkép/lista biztosítása
 • Leszállítandók: Kiértékelés prezentáció vagy memó formájában

Részletek

Szakértői elemzés

A szakértői elemzés (heuristic analysis) során tervezői tapasztalatunkra alapozva, ügyfelünkkel egyeztetett szempontrendszer alapján módszeresen átvizsgáljuk a weboldal, webshop, alkalmazás érintett oldalait, folyamatait.

A szakértői elemzés célja a használhatósági hibák megtalálása, a felhasználók útjában álló akadályok feltárása, a javítási lehetőségek azonosítása, javaslatok megfogalmazása.
A szakértői elemzés, vagy szakértői véleményezés magában foglalja a tervezés vagy már kész termék elemzését egy UX szakértő részéről, a használhatósági problémák és erősségek azonosítása céljából.

A szakértői véleményezés a heurisztikus értékelés általánosabb változata, egy összetett használhatóság-ellenőrzési módszer, amelyben a használhatóság erősségeit és gyengeségeit többféle megközelítéssel elemzi az Ergománia UX szakértője.

 • Ügyféloldali részvétel: Megfelelő hozzáférések a termékhez, Már azonosított gyenge pontok listázása (alacsony konverziós arány, magas lemorzsolódási arány a check out oldalakon stb.)
 • Leszállítandók: Részletes hibalista és javítási javaslatokat tartalmazó tanulmány

Részletek

Adatelemzés

Az Adatelemzés lényegi része minden tervezési és üzleti folyamatnak. Pontos adatok ismerete nélkül csak becslésekre, megérzésekre, szakmai tapasztalatra lehet alapozni, ám ezek csak a legritkább esetben válnak be maradéktalanul.

Az analitika azonban, szakemberek kezében, jól megmutatja mindazon összefüggéseket, amire szükségünk van a döntéshozatal során. Az olyan analitikai szoftverek, mint a Google Analytics, a Hotjar vagy a Mouseflow méltán tartoznak a legnépszerűbb adatelemző megoldások közé.

Világszerte több millió vállalkozás használja ezeket a platformokat, hogy jobb betekintést nyerhessenek a felhasználóik viselkedésére a weboldalukon, szoftverük vagy online szolgáltatásaik használata során. Megfelelő adatok híján a tervezés és döntéshozatal sokkal pontatlanabbá válik.

 • Információ az ügyféltől: Hozzáférés az analitikákhoz, Analitikai szoftverek megfelelő beállítása
 • Leszállítandók:Részletes hibalista és javítási javaslatokat tartalmazó tanulmány

Részletek

Felhasználói Interjú

A Felhasználói Interjú a UX tervezési folyamat része a kezdetektől. Alapvetően az egyszerűsége adja az erősségét: interjú formájában kérdezzük meg a felhasználókat a tervezés szempontjából minket érdeklő és fontos kérdésekről.

A Felhasználói Interjú során, szemben a fókuszcsoportos kutatással vagy felméréssel, rendkívül intenzív munka végezhető és a privát környezet miatt az interjúalanyok is hajlamosabbak megnyílni, őszintébben beszélni, mint mások előtt.

A Felhasználói Interjút egy képzett kutató vezeti, aki gyorsan és hatékonyan képes a csapat számára releváns információkhoz hozzájutni célzott, eldöntendő kérdések vagy kifejtendő válaszok révén. A Felhasználói Interjú a közvetlen és személyes jellege miatt elsősorban precíziós felmérésre alkalmas.

 • Ügyféloldali részvétel: Interjú scriptjének véleményezése, interjúkhoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók: Kiértékelés prezentáció formájában

Részletek

Etnografikus megfigyelés

Az etnografikus megfigyelés során tanulmányozzuk, hogy megrendelőnk ügyfelei miképp használják valódi élethelyzetekben digitális eszközeit. Milyen problémákkal szembesülnek mindennapjaikban és hogyan próbálják meg azokat kezelni. Megfigyeljük azt is, hogy digitális megoldásaink mennyire vannak harmóniában a fizikai környezettel. A megfigyelés során a hibákat és problémákat listázzuk és azokra konkrét megoldásokat javaslunk. Előnye az etnografikus megfigyelésnek a felhasználói teszteléssel szemben, hogy olyan hibákat is feltárhatunk, amelyek egy 1 órás tesztelés alatt teljesen rejtve maradnának, illetve a rendszer tanulhatóságáról is több információt tudunk gyűjteni.

 • Információ az ügyféltől:Korábbi megfigyelések tapasztalatai
 • Ügyféloldali részvétel:Megfigyelhető felhasználók biztosítása
 • Leszállítandók:Hibalista megoldásokkal

Mentális modell kutatás

A Mentális modell kutatás célja, hogy egy-egy feladatot/feladatkört és annak megoldását úgy tervezhessünk meg, hogy az megfeleljen a felhasználók gondolkodásának. Ismernünk kell azt, hogy a felhasználók hol, hogyan és miért teszik ki a hangsúlyokat, ezért a mentális modell alapját a gondolati egységek képezik.

Ahhoz, hogy ezeket a való világban jól ismert folyamatokat jól képezzük le a képernyős, illetve online felületen, ismernünk kell, hogy a felhasználók milyen lépésekben, fogalmakkal gondolkodnak az adott folyamatról.

A mentális modellek mély tudást nyújtanak számunkra az emberek motivációiról és gondolatmenetéről; ezekkel együtt pedig emocionális és filozófiai keretrendszerükről is, melynek határain belül cselekednek a mindennapokban.

Mentális modelleket képesek vagyunk teljesen új szolgáltatásokhoz is asszociálni (pl. Hangalapú fizetés vagy azonosítás), de ebben az esetben modelleink sokkal képlékenyebbek. Ugyanakkor ha teljesen új szolgáltatás területekre akarunk el jutni, akkor szükséges ezek feltárása is.

 • Információ az ügyféltől: Interjú scriptjének véleményezése, Szegmentációs anyagok, felmérések, analitikák
 • Ügyféloldali részvétel: Interjúalanyok (és helyszín biztosítása)
 • Leszállítandók: Kiértékelés prezentáció formájában, Valós élethelyzetekre illeszkedő funkciók

Részletek

Diary study

A Diary study, vagy magyarul a naplós kutatás egy régi eszközt hasznosít új módszertan szerint: a naplóírást. A diary study során a felhasználók valós naplót vezetnek a tapasztalataikról. Jellemzően privát digitális felületen rögzítik a dátumot, időpontot, tevékenységeket, elvárásokat és eseményeket.

A Diary study legfőbb előnye, hogy akkor is nyomon követhetjük és megismerhetjük a valós felhasználói tapasztalatokat, amikor nincs mód a közvetlen személyes tesztelői jelenlétre. A felhasználói tesztek kiegészítéseként is használható, mert ellenőrzött körülmények között rejtve maradó, valós gondokra derülhet általa fény.

A Diary study az egyik leginkább időigényes, sok figyelmet és odafigyelést igénylő módszer, cserébe viszont betekintést nyerhetünk a vizsgálati alanyok valós (általuk jelentett) viselkedésébe, segítségükkel megérthetünk kontextusokat, hosszabb távú folyamatokat, viselkedéseket.

 • Ügyféloldali részvétel:Kutatáshoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Kiértékelés prezentáció vagy strukturált problémalista formájában

Részletek

Best practice kutatás

A best practice kutatás, azaz jó gyakorlat kutatás célja a UX tervezés során a tervezési folyamat optimalizálása azzal, hogy egyfelől működő megoldásokat gyűjtünk össze, másfelől ezen jó gyakorlatokat felhasználjuk a saját termék vagy szolgáltatás jobbá tételéhez.

A bevált gyakorlatok olyan irányelvek, etika vagy ötletek összessége, amelyek az adott tervezési folyamat során a leghatékonyabb vagy körültekintőbb megoldást teszik lehetővé. Másként megfogalmazva, a best practice kutatás által elkerülhetjük, hogy „feltaláljuk a meleg vizet”.

Fontos megjegyezni, hogy a best practice kutatás során nem lehet végleges vagy abszolút „helyes” válaszokat találni, mivel ezen a területen is érvényes, hogy ami másutt bevált gyakorlat, az az adott tervezés esetében még nem feltétlen lesz eredményes, vagy kielégítő.

 • Ügyféloldali részvétel: Már ismert jó megoldások megosztása, részvétel minták értékelésben
 • Leszállítandók: Best practice-k vizuális gyűjteménye előnyeik kiemelésével

Részletek

Lego Serious Play

A Lego serious play igazi legózás, nem csak designereknek. A Lego Serious Play egy innovatív, kísérletező, facilitációs módszer, amely során a résztvevőknek egy előre meghatározott feladatot, problémafelvetést vagy szituációt kell megoldaniuk legó elemek segítségével.

A Lego serious play által jobb üzleti eredményhez vezető utat építhetünk. Ismerve a legózásban rejlő kreatív potenciált, aligha meglepő, mennyire hatékony eszköz, egyenesen az innováció és az üzleti teljesítmény növelésére tervezve.

Valóban Legót használunk, bár ezúttal a cél nem az, hogy egy tematikus jelenetet vagy tárgyat alkossunk meg. Alkalmazásával elő lehet csalogatni a cég munkatársai rejtett szakértelmét, és a betekintést és a tudatosságot elkötelezettséggé és közös célokká alakíthatjuk általa. Fontos megjegyeznünk, hogy a Lego Serious Play így nem azonos a legó elmekkel való Service Design tér és folyamat modellezésekkel.

 • Ügyféloldali részvétel: Résztvevők biztosítása, előzetes üzleti elvárások átadása
 • Leszállítandók: Javaslat a feltárni kívánt problémakör megoldásához

Részletek

KPI meghatározása

KPI meghatározása
A KPI-ok meghatározásának alapjául mindenkor az üzleti célok szolgálnak. Néhány KPI, amiket korábbi projektjeink során alkalmaztunk:

 • Organikus találatok száma
 • Mikro és makro konverziós arányok (globálisan, és forgalmi források/ kampányok szerint)
 • CAC (Customer acquisition cost)
 • Online akvizíciós eredmények (darab, volumen, érték)
 • Cross-sales eredmények

Minél teljesebb a lehetőség arra, hogy az egyes leadeket/ ügyfeleket végigkövessük az ügyfél meglévő rendszerien (CRM, számlavezető rendszer stb.) keresztül, annál teljesebben lehet üzleti teljesítményét monitorozni.

 • Információ az ügyféltől:Jelenlegi mérési módszerek, KPI-ok ismertetése
 • Ügyféloldali részvétel:Együttműködés a KPI meghatározásban
 • Leszállítandók:KPI lista, mérési pontok

Honlapok, webshopok, alkalmazások elemzése

A szolgáltatás során áttekintjük a már elkészült honlap, webshop vagy alkalmazás működését, meghatározzuk a gyenge pontokat és javaslatokat teszünk a problémák megoldására. Az elemzést használhatóság, design és keresőoptimalizálás szempontjából is elvégezzük.

Szemben az interneten fellelhető számos hasonló szolgáltatásra, mi nem sematikus, sablonokból és általánosságokat tartalmazó elemzést készítünk, hanem az általunk feltárt problémákra fókuszálva, az adott témában nagy gyakorlattal és szakértelemmel bíró szakértők segítségével végezzük el a szolgáltatást. A weboldalelemzési szolgáltatásunk a weboldalalemzes.ergomania.hu honlapon rendelhető meg.

 • Információ az ügyféltől:a honlap, webshop vagy alkalmazás elérhetősége – esetleg az ügyfél által már azonosított gyenge pontok (alacsony konverziós arány, magas lemorzsolódási arány a check out oldalaokon stb.), hozzáférés az analitikai szoftverekhez
 • Ügyféloldali részvétel:konzultáció az eredményekről
 • Leszállítandók:részletes hibalista, javítási javaslatok

User journey

A User journey szerepe az, hogy feltérképezzük a felhasználók kapcsolatát, “életútját” a rendszerrel való interakciókon keresztül, továbbá felmérjük és elemezzük, hogy a felhasználók milyen mentális és érzelmi állapotokon mennek keresztül.

A módszer neve onnan ered, hogy ténylegesen útvonalakat, online mozgást figyelünk meg a saját weboldalon, alkalmazáson vagy más rendszeren belül. A User journey-kkel megragadhatjuk azt, hogy ezen találkozások során mikor kerül krízishelyzetbe a felhasználóval való viszonyunk.

A problémát jelentő helyzetek azonosítása segít abban, hogy a felhasználói élményen javítsunk, és ne veszítsünk el (potenciális) ügyfeleket.

 • Ügyféloldali részvétel:Kapcsolati csatornák és érintkezési pontok listája, leírása
  Marketing, ügyfélszolgálat rendelkezésre állása, interjúkhoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Jelenlegi és javított kritikus user journey-k (ügyfélutak)térképe

Részletek

02

DEFINE

Drótvázakat tervezünk a képernyők alapvető struktúrájának meghatározásához, figyelembe véve a felhasználói igényeket, a user journey-t stb.

Design sprint

Az összes érintett bevonásával egy rendkívül intenzív 5 napos workshop sorozat keretében: 

 1. Feltérképezzük a problémát 
 2. Megoldás variációkat készítünk
 3. Értékeljük ezeket
 4. Prototípussal modelezzük a legjobb variációt
 5. Teszteljük a prototípust és ezáltal validáljuk az üzleti elképzelést

 

A design sprintnek létezik rövidített 3 napos változata is.

 • Ügyféloldali részvétel:3-5 napra az összes érintett, osztályról résztvevők biztosítása, szakértők biztosítása az 1. napra,tesztelők biztosítása
 • Leszállítandók:Validált koncepció prototípus

Részletek

Perszónák

A perszónákat a UX tervezés során használjuk. Olyan tervezési eszköz ez, amely jelentősen megkönnyíti a tervezési folyamatot, azáltal, hogy az egyes perszónák az ügyfeleink tényleges célközönségét képviselik.

A felhasználói interjúkból, analitikákból, megfigyelésekből korábban összegyűjtött adatokban szereplő információk alkotta mintázatok alapján végezzük el a perszónák meghatározását.

A perszónák használatával az Ergománia tervező csapata arra fókuszálhat, hogy valós felhasználókat kiszolgáló design-t hozzon létre. Így a tipikus felhasználók igényeire, folyamataira fókuszálunk egy generikus, mindenkit közepesen kiszolgáló design létrehozása helyett.

 • Ügyféloldali részvétel: Szegmentációs kutatások, analitikák átadása,
  Marketing, ügyfélszolgálat rendelkezésre állása, Interjúkhoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók: 2-4 perszóna adatlap

Részletek

Empátia térkép

Az empátia térképet négy egyszerű kérdés megválaszolásával rajzoljuk meg, ám a kapott ábra már részletesen bemutatja az adott felhasználó típusokat: mit gondol, mit mond, mit tesz, és mit érez a felhasználó, így mélységeiben érthetjük meg őket.

Az empátia térképek, amelyekhez az adatokat elsősorban felhasználói interjúkból szerezzük meg, segítenek a tervezők, a termékmenedzserek, a további érdekelt felek és más csapattagok közös megértésében, továbbá segítenek az empátia kiépítésében a felhasználók felé, egyszersmind a viselkedésmintáik megismerésében is hasznunkra van.

 • Információ az ügyféltől: Felhasználói adatok az interjúkhoz és a térképhez
 • Ügyféloldali részvétel: Felhasználók biztosítása az interjúkra
 • Leszállítandók: Vizuális empátia térkép

Részletek

Business Model Canvas

A Business Model Canvas az üzleti ötlet és a részletes üzleti terv között található, könnyen átlátható tartalmi részletességgel bíró üzleti tervezet. A Business Model Canvas kilenc területen modellezi az elképzelt üzleti vállalkozás alkotóelemeit, méghozzá tőmondatokban megfogalmazva.

A Business Model Canvas-t egy svájci közgazdász, Alex Osterwalder kutatásai alapján hozta létre egy 470 fős nemzetközi szakértői csapat, és az a lényege, hogy az egész vállalkozás felépítését és működését áttekinthető módon, egyetlen lapon, a „vásznon” jelenítjük meg, dolgozzuk ki, illetve vizualizáljuk.

A Business Model Canvas által könnyedén átlátható bármely vállalkozás működőképessége, és azonnal észrevehető a használatával minden stratégiai és egyéb tervezési hiba. További jelentős piaci előnyt biztosít az a tulajdonsága, hogy a Business Model Canvas rugalmasan alakítható, amennyiben a vállalkozás szempontjából relevánsan változott az üzleti és egyéb környezet.

 • Információ az ügyféltől:Előzetes üzleti elvárások és kutatások átadása
 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Értékteremtésre fókuszáló business model canvas

Részletek

Value proposition canvas

A Value proposition canvas, vagy magyarul az értékajánlati vázlat a Business Model Canvas része, egyszersmind egy önálló és fontos eleme az üzleti tervezésnek. Legfőbb célja, hogy a segítségével megértsük az ügyfelek igényeit és problémáit.

A Business Model Canvas az elképzelt üzleti vállalkozás alkotóelemeit modellezi kilenc területet lefedve, egy helyen, tőmondatokban megfogalmazva. A középpontjában viszont az értékajánlat, azaz a value proposition található, mert ebben tisztázzuk, hogy az ügyfeleknek milyen problémáját oldjuk meg, illetve milyen szükségletét szándékozunk kielégíteni.

A Value proposition canvas a felhasználók problémáinak megértésére fókuszálva mutatja meg, hogy milyen termékek és szolgáltatások oldhatják meg eredményesen ezeket a problémákat. Ez az az értékajánlat, ami miatt az emberek szeretni és használni fogják az ügyfeleink termékeit.

 • Információ az ügyféltől: Üzleti koncepció, Fájdalmak, vágyak
 • Leszállítandók: Szándékoknak megfelelő funkciók javaslata

Részletek

Funkciók meghatározása

A UX tervezési folyamatok egyik lényegi eleme a tervezés alatt álló szoftver, alkalmazás vagy általában a termék megfelelő funkcióinak a meghatározása. Olyan szolgáltatás ez az Ergománia portfóliójában, amelynek során az ügyfeleinkkel közösen jelöljük ki a digitális termékük funkcióit az üzleti elképzelések, a felhasználói kutatások, és természetesen a pénzügyi és IT megkötések alapján.

Már meglévő termék esetén a megfelelő funkciók meghatározása gyakorlatilag a termék áttervezésével jár, és ez egyaránt eredményezheti a funkciók bővülését, de a szűkülését is, mivel ez ténylegesen egy optimalizációs folyamat.

A megtartásra kijelölt funkciókat súlyozni és priorizálni kell, elsődlegesen a Kano modell alapján, mert így jelölhetők ki legeredményesebben az elengedhetetlen funkciók, továbbá azok, amelyek a megoldást egyedivé és különlegesség teszik.

 • Információ az ügyféltől: Előzetes kutatások átadása, pénzügyi és IT megszorítások ismertetése
 • Ügyféloldali részvétel: Ügyfélelvárások, üzleti célok definiálása
 • Leszállítandók: Priorizált és súlyozott funkciólista definíciókkal, jól körülhatárolt MVP, amennyiben szakaszosan kivitelezünk

Részletek

Kano modell

A Kano modell hatékony módszer a felhasználói preferenciák mérésére, elsősorban termékfejlesztés során. Kano Noriaki professzor fejlesztette ki az 1980-as években, aki módszer nevének a családi nevét adta.

A Kano modell legfőbb előnye, hogy az ügyfelek prioritásait öt kategóriába (Muszáj, Egydimenziós, Közömbös, Zavaró, Vonzó, angolul Must-be, One-dimensional, Attractive, Indifferent és Reverse) sorolva szembeállítja az elégedettséget a funkcionalitással, és így gördülékenyebb lesz az út a gyorsabb és koncentráltabb fejlesztéshez, mert elválasztja a „kötelezőt” a „jó, ha van csoporttól”.

A Kano modell alkalmazása nagyon népszerű, mivel valóban a felhasználói igényekre mutat rá, szemben az üzlet- vagy a terméktulajdonos kívánságaival, így a fejlesztés az elképzelt helyett a valós ügyféligények kielégítését fogja szolgálni.

 • Ügyféloldali részvétel: Előzetes kutatások átadása; Ügyfélelvárások, üzleti célok definiálása; Pénzügyi és IT megszorítások ismertetése
 • Leszállítandók: Priorizált és súlyozott funkciólista definíciókkal; Jól körülhatárolt MVP, amennyiben szakaszosan kivitelezünk

Részletek

Élménytérkép

A rendszerünkkel való interakciók során felhasználóink mentális és érzelmi állapotokon mennek keresztül. Élménytérképeinkkel megragadhatjuk azt, hogy ezen folyamatok során mikor kerül krízishelyzetbe az ügyféllel való viszonyunk.

A problémát jelentő helyzetek azonosítása segít abban, hogy ezekre a potenciális elakadást jelentő helyzetekre választ tudjunk adni.

 • Információ az ügyféltől:Lehetséges interaktív helyzetek és érintkezési pontok listája
 • Ügyféloldali részvétel:Felhasználók biztosítása interjúkra
 • Leszállítandók:Vizuális élménytérkép készítése

Kártyarendezés

A tartalomstruktúra kialakítása során az ún card sorting módszertant használjuk, amelynek hatékonyságáról mi magunk is megbizonyosodtunk nagyvállalati projektjeink során.

A card sorting tesztelés során megkérjük a résztvevőket, hogy a weboldal – tervezett – tartalmát a számukra érthető módon rendszerezzék, csoportosítsák. A résztvevők az egyes csoportokat el- és átnevezhetik. A lapcsoportosítás módszerének segítségével megismerhető, hogy a felhasználók miként rendszereznék a weboldalra tervezett információkat, valamint feltárható felhasználóknak az oldal tartalmáról kialakuló véleményük is.

A megfelelő és egyértelmű információs architektúra megkívánja, hogy az oldalon az információk a felhasználó számára ésszerűen és egyértelműen legyenek elhelyezve és az egyes tartalmakat abban a csoportban – itt: menüpont alatt – találja meg a felhasználó, ahol keresi.

Kétféle csoportosítási módszer létezik. Nyílt csoportosítás esetén a felhasználók maguk csoportosítják a tartalmat, alakítják ki és nevezik el a csoportokat. Zárt csoportosítás esetén a résztvevők előre meghatározott kategóriákba rendezik a tartalmi elemeket. Érdemes előbb a nyílt, aztán a zárt csoportosítást alkalmazni.

A módszer előnye, hogy segít a weboldal struktúrájának kialakításában, felépítésében, valamint a tartalom elrendezésében és az egyes kategóriák elnevezésében. Mivel a tartalmat maguk a felhasználók alakítják ki, a majdani oldal elrendezése is logikus lesz számukra. A résztvevők a tesztelés során dolgozhatnak egyénileg vagy csoportosan, illetve online vagy személyes részvétellel.

A tervezett tartalom felosztásánál (azaz a majdani menüszerkezet kialakításánál) figyelembe szokás venni a 7+/–2 szabályt (egyszerre könnyen áttekinthető elemmennyiség), és ennek megfelelően 5–7, de legfeljebb 9 menüpontot kialakítani. Azért érdemes erre figyelmet fordítanunk, mert ahogyan növeljük az aloldalak számát (7–9 felett), úgy nehezítjük meg látogatóinknak az oldalon való tájékozódást. A card sorting gyakorlat során az Optimalsort szoftvert kívánjuk használni.

 • Információ az ügyféltől:Jelenlegi főbb tartalmak 1-2 mondatos leírása, összefoglalása
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Javasolt menüstruktúra 2 mélységig

Részletek

Navigáció, tartalomstruktúra kialakítása/módosítása

A funkciók és tartalmak ismeretében kialakítjuk az egyes funkciók szerkezetét, navigációjának sémáját és azt, hogy ezek hogyan fognak úgy összekapcsolódni, hogy zökkenőmentes felhasználói élményt tegyenek lehetővé.  A weblap fejlesztés során az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő információs architektúra, tartalomstruktúra kialakítása. Ennek nehézségét az adja, hogy a tulajdonos cég, szervezet, vállalat gondolkodásmódja nem tükrözi a felhasználói gondolkodásmódot.  Pedig a (felhasználói gondolkodásmódnak) megfelelően elrendezett információs rendszerben a felhasználók könnyebben eligazodnak, szívesebben mozognak, intéznek ügyeket.

A tartalomstruktúra kialakítása során a meglévő, tervezett tartalommal dolgozunk. Ezt kétféleképpen tehetjük:

 1. Egyrészt úgy, hogy kutatóként, tanácsadóként, korábbi tapasztalataink felhasználásával kialakítjuk és elkészítjük a javasolt tartalomstruktúrát.
 2. Másik megoldás, hogy magukat a felhasználókat, vagyis a célcsoportok tagjait a kérdezzük meg arról, hogyan gondolkodnak a honlap tervezett tartalmáról, információs teréről. Ebben az esetben megpróbálunk hozzáférni a felhasználók nem tudatos viselkedési stratégiáihoz, „online természetes észjárásához”. Ezt hivatott megismerni és feltárni az online felületekkel kapcsolatos vizsgálatok egy része, amikor pl. azt vizsgáljuk, hogy milyen információs struktúra lenne egy adott weboldal felhasználói számára könnyen érthető (pl. paper prototyping, card sorting, tree testing), vagy amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott menüpontot hol keresnek elsőre, másodjára, harmadjára stb. a felhasználók (eye tracking, azaz tekintetkövetéses vizsgálati módszer).

Mindkét esetben érdemes és pótolhatatlan a tervezett tartalomstruktúra tesztelése. Célszerű nem megfeledkezni azokról, akiknek az oldal végül szólni fog: a felhasználókról.

 • Információ az ügyféltől:Analitikák
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Javasolt menüstruktúra akár 3 mélységig
03

DESIGN

Kvalitatív és kvantitatív kutatásokat végzünk annak érdekében, hogy többet megtudjunk a felhasználókról. Felhasználókkal teszteljük a tervezett felületeket, hogy megtudjuk mi okoz nehézséget számukra.

Design studio

A Design studio a Design Thinking egyik legjobb és legkönnyebben használható módszere. Gyakorlatilag egy csoportos rajzolós workshop, amiben egy termék vagy projekt érintettjei, felhasználói dolgoznak a közös koncepció kialakításán.

A Design studioban végzett munka során a résztvevők először egyénileg készítenek vázlatrajzokat, amiket aztán csoportosan megvitatnak és értékelnek, majd végül egy közös vázlatrajzos koncepciót alakítanak ki belőle.

A Design studio ideális eszköz projektek elindításához, az üzleti és a UX alapkoncepció kialakítására. Szervesen becsatornázható a UX tervezési folyamatokba, ezáltal javítva a projektek hatékonyságát és elfogadottságát is a szervezeten belül.

 • Információ az ügyféltől: Kulcsfolyamatok kiválasztása UX-es csapattal együtt
 • Ügyféloldali részvétel: Közös rajzolás, Tervek értékelése
 • Leszállítandók: Közös megértést és elfogadást tükröző koncepció rajzok, Koncepció rajzok letisztázása digitális szoftverben (opcionális)

Részletek

Wireframing

A drótváz tervezés (wireframing) egy felhasználói szemléletű digitális felülettervező módszer, amely által kialakíthatjuk egy weboldal, szoftver vagy alkalmazás felépítését. A UX szemléletű tervezés értelme és célja a felhasználói élményt középpontba helyezve megtervezni a digitális felületeket a hatékonyság, a tanulhatóság és a megelégedettség optimalizálása érdekében.

A drótváz tervezést a fejlesztés korai szakaszában szükséges alkalmazni, amikor még nincs kialakult képi design és tartalom. A drótvázak egyben lehetővé teszik a könnyebb kommunikációt is a létrehozandó digitális felületről, hisz konkrétumok mentén sokkal könnyebb vitázni, beszélgetni, mintha csak homályos, le nem rögzített elképzelések kavarognak a fejekben, vagy lebegnek senki által sem értett és olvasott funkcionális specifikációkban.

 • Ügyféloldali részvétel: Kulcsoldalak közös meghatározása, heti rendszeres design critique-en való aktív részvétel, gyors visszajelzés tervekkel kapcsolatban
 • Leszállítandók: Részletes, szükség esetén interaktív drótvázak, Figma-ban vagy Axure-ben megosztott drótvázak

Részletek

Szolgáltatástervezés

Valós értékeket közvetítünk az ügyfelek és a felhasználók számára komplex szolgáltatások leegyszerűsítésével, és azok hatékony, erőteljes megjelenítésével. A termékek jól körülhatárolhatóságával szemben a szolgáltatások több érintési ponton működnek. Az érintési pontokon a szakmai terminológiában azokat az emberi szükségleteken alapuló, interakcióval járó kapcsolódási pontokat értjük, melyek az ügyfél és a szolgáltató között jönnek létre egy meghatározott helyen és időben. Minden érintési pont egy üzenet, ami valamilyen formában “megérinti” az ügyfelet. Az ügyfélélmény szepmontjából kulcsfontosságú érintési pontok azok a környezeti elemek, amelyekkel az ügyfél találkozik fizikailag vagy digitálisan egy szolgáltatás igénybevétele során, és amelyek érzetet keltenek benne, legyen az akár látvány, hang, tapintás vagy illat.

Az érintési pontokon történt interakciók során alakul ki az ügyfélben a szolgáltatással kapcsolatos élmény, a szolgáltatás minőségét pedig a pontok összhangja és közös működésük határozzák meg.

 

Mit kell figyelembe venni a szolgáltatástervezés során?

 • Kik a felhasználók/ügyfelek? Mire van szükségük? Mikor van szükségük rá?
 • Kvalitatív kutatási módszerek a kvantitatív módszerek helyett
 • Emberekkel, nem pedig embereknek tervezni
 • Az emberek a szolgáltatáshoz fűződő viszonyának több ponton történő vizsgálata (különböző történetek, utak
 • Az elvárások és a felhasználói élmény közti szakadék minimalizálása

 

A szolgáltatástervezés kulcsfontosságú területei

 • Front stage
  • A felhasználó / ügyfél történetei, útjai
  • Csatorna, érintési pontok
 • Back stage
  • Folyamat/működés, szolgáltatási terv
  • Termékek

 

Szolgáltatási tervet készítünk, amely összekapcsol minden érintési pontot a szolgáltatási élményben, és ezzel egy időben igazodik a szervezet összes szereplőjének szükségleteihez, kívánságaihoz. Akkor beszélhetünk jó szolgáltatásról, ha a szükséges tudás és a megfelelő erőforrások felhasználásával pozitív változást érünk el az ügyfél életében.

 • Információ az ügyféltől: Korábbi kutatási eredmények megosztása, Szolgáltatási folyamatok ismertetése
 • Ügyféloldali részvétel: Részvétel workshopokon, Interjúkra és szerepjátékokra résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók: Service Blueprint, Szolgáltatások javításának ütemterve

Részletek

Voice User Interface Design

A Hangalapú felhasználói felület kommunikációs platform, amely hangalapú csatornát nyit felhasználó és számítástechnikai eszköz között. A hangalapú interakció lehetőséget ad a kéz nélküli vezérlésre, szemkontaktust nem igénylő információ befogadásra, biometrikus azonosításra.

A Hangalapú felhasználói felület előnyei:

 • Biztonságos: autó vezetés közben olvastathatunk fel szöveges üzenetet és válaszolhatunk meg írásban a kezünk használata nélkül, továbbá biometrikus azonosítással biztonságosabb az ügyintézés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
 • Kényelmes: hangvezérléssel kapcsolhatjuk le a lámpát
 • Gyors: akár élő beszéd gyorsaságával képes szöveges bevitelre, vezérlésre
 • Emberibb, barátságosabb: úgy beszélgethetünk egy eszközzel, felülettel, mint egy bolti eladóval.
 • Akadálymentes: vakok és gyengén látók hanggal jobban tudják használni szolgáltatásunkat

Hangalapú felhasználói felület tervezéskor feltérképezzük a felhasználók igényeit, offline beszélgetéseket ültetünk át számítástechnikai eszközzel való kommunikációba.

 • Információ az ügyféltől: Elvárás a Hangalapú felhasználói felület felhasználásával kapcsolatban, funkciólista
 • Ügyféloldali részvétel: A Hangalapú felhasználói felület interface validálása
 • Leszállítandók: Párbeszéd sémák a gépi feldolgozáshoz, folyamatábrák

Részletek

Felhasználói Tesztelés

A Felhasználói Tesztelés kritikusan fontos része minden fejlesztésnek és tervezési projektnek. Habár akadnak, akik hajlamosak a költségtakarékosság oltárán elsőként a felhasználói teszteket feláldozni, ez súlyos hiba, mert a felhasználói tesztelés során, amennyiben léteznek problémák, többnyire elő is jönnek.

A Felhasználói Tesztelés célja a koncepció, a folyamatok és funkciók felhasználói szemszögű validálása – azaz, hogy a célközönség számára mennyire talál kedvező fogadtatásra, milyen szinten használható és mennyire felhasználóbarát a tervezés eredménye.

A Felhasználói Tesztelés alkalmazása elhagyhatatlan minden jelentősebb projekt esetében, ahol sok múlik az első fogadtatáson és a célközösség visszajelzésein. A mai világunkban, ahol az emberek egyre inkább más vásárlók véleményére alapoznak, a felhasználói tesztelésnek szinte kötelezőnek kell lennie a tervezési folyamatban.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása,tesztelés megfigyelése, problémák és megoldások megvitatása és priorizálása
 • Leszállítandók:Struktúrált hibalista, prezentáció a legfontosabb megfigyelésekről

Részletek

A/B tesztelés

Az A/B tesztelést split (felosztás) vagy multivariate (többváltozatú) tesztelésnek is nevezik. Az A/B tesztelés célja, hogy egy választott megoldás két különböző verzióját hasonlítsa össze, hogy kiderüljön, melyik ad optimálisabb eredményt.

Az A/B tesztelést számos ágazatban használják a UI/UX designtól kezdve a marketingen át egészen a gyógyászatig. Lényegében mindenhol kiemelt hatásfokkal alkalmazható, ahol egy cél elérése érdekében több változatot is ki lehet próbálni egymással párhuzamosan.

A UI tervezés esetében például egy call to action gomb variációit A/B tesztelésnek vetünk alá annak érdekében, hogy megállapítsuk, melyik verzió teljesít jobban a felhasználók körében.

 • Információ az ügyféltől: A projekt céljának meghatározása
 • Ügyféloldali részvétel: Aktuális teljesítményadatok a kiindulási állapot rögzítéséhez és a benchmark kijelölése az elérni kívánt cél eléréséhez, analitikai szoftverek beállítása az eredmények mérésére
 • Leszállítandók: Statisztikai tesztelési eredmények, a jobban teljesítő verzió kijelölése

Részletek

Desirability kutatás

A desirability, azaz kívánatossági felmérés fontos szerepet játszik a UI tervezési folyamatban, és kéz a kézben jár a usability, azaz használhatósági designnal. A desirability kutatás célja felfedezni és meghatározni a felhasználók lehetséges érzelmi reakcióit és attitűdjét a tervezett, vagy meglévő designnal kapcsolatban úgy, hogy megadott a márkára illő és nem illő melléknevekkel kell jellemezniük a designt.

A sikeres desirability felmérés végeredménye az, hogy a lehetséges designokból kiválasztjuk a felhasználóknak leginkább tetsző és a branddel leginkább önazonos design változatot, ami érzelmileg magával ragadó, tehát optimális termék design.

 • Információ az ügyféltől: meghatározni a saját brandjük értékeit
 • Ügyféloldali részvétel: biztosítani a kutatás elkészítésében résztvevő személyeket a célcsoportból
 • Leszállítandók: a felhasználóknak leginkább tetsző és a branddel leginkább önazonos design változat

Részletek

UI design

A UI design, azaz felhasználói felület tervezésének célja, hogy a célközönség számára tetszetős és elvárásaiknak megfelelő felületet alkossunk a korábban kialakított drótvázakból. A cél az, hogy szépnek, a márkával kapcsolatos elvárásaiknak megfelelőnek találják a felületet, ne csupán használhatónak.

A UI design során kialakítjuk az egyes képernyők designját, úgy, hogy azok megfeleljenek a funkcionális követelményeknek, egyszersmind esztétikus, arculatba illő külsőt öltsenek. A UI design során ezért a megjelenésre és a stílusra koncentrálunk. A tervezőink célja olyan interfészek létrehozása, amelyeket a felhasználók könnyen kezelhetnek és kellemesnek találnak.

Olyan felületeket alkotunk, amelyek egyszerre illeszkednek a megrendelő cég arculatába (ha szükséges, azt is létrehozzuk), és ugyanakkor megfelel az ügyfelünk célközönsége elvárásainak is, így a tervezés során megalkotott UI optimális felhasználói élményt eredményez.

 • Információ az ügyféltől: Arculati elemek, guide-ok és elvárások átadása
 • Ügyféloldali részvétel: Heti rendszeres design critique-en való aktív részvétel, gyors visszajelzés a tervekkel kapcsolatban
 • Leszállítandók: Zeplinbe vagy InVisionbe feltöltött design

Részletek

Branding

Branding alatt sokan sokfélét értünk. A branding, azaz a márkaépítés lényegét tekintve az a tevékenység, amelynek során egy céget egy bizonyos dizájnnal vagy szimbólummal látnak el termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása, továbbá azonosíthatósága érdekében. Nem is olyan régen ez volt a márkaépítés elég pontos leírása – legalábbis akkoriban ez volt az általános vélekedés.

A márkaépítés olyan hatalmas fogalom, hogy egy olyan rövid és tömör definíció, amely valóban magában foglalja mindazt, amit képvisel, önmagában nem megalkotható anélkül, hogy vagy túl terjedelmessé ne válna, vagy ne maradnának ki belőle lényeges elemek.

Azonban a leghatásosabban mégis úgy lehet meghatározni, hogy a branding, azaz a márkaépítés egy olyan folyamat, amely a célközönség gondolkodásában a márka megítélését alakító eszközök és tevékenységek együttesének azonosítására, létrehozására és kezelésére irányul.

 • Ügyféloldali részvétel: Arculati elemek, guide-ok és elvárások átadása, Gyors visszajelzés tervekkel kapcsolatban
 • Leszállítandók: Brand Guide dokumentum

Részletek

Desingterv készítése

 • Konzultáció
  • Személyes találkozók keretében átbeszéljük az igényeket, lehetséges irányokat, szempontokat, megvizsgáljuk a versenytársakat, nemzetközi példákat.
  • Szállítandó: moodboard, lényegében egy JPG fájl ami vizuálisan összefoglalja a grafikai irányt
 • Grafikai tervezés
  • 2 kulcsoldalt a szükséges iterációkon során megtervezve kialakítjuk a grafikai arculatot, 1 desktop és 1 mobil felbontásban.
  • Szállítandó: layoutok, JPG
 • Kulcs oldalak
  • A végleges grafikai arculat alapján további fejlesztés–kész, kottázott kulcs oldalak grafikai tervét készítjük el
  • Szállítandó: layoutok, JPG, PSD
 • Komponens tár
  • Az elkészült oldal tervek legfontosabb kottázott komponenseit, és azok állapotait egy komponens tárban gyűjtjük össze. Ezek lesznek az építő elemei a fejlesztésnek és a jövőbeni grafikai gyártásnak.
  • Szállítandó: layoutok, komponensek elemei, JPG, PNG, PSD
 • Információ az ügyféltől:Arculati kézikönyv
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:layoutok, komponensek elemei, JPG, PNG, PSD, sketch

Design system

A design system a tervezés során létrehozott UI és UX  alapelveket mutatja be, illetve olyan továbbiakat fogalmaz meg amelyek segítenek abban, hogy az alkalmazás funkcionálisan és tartalmilag is hosszú távon is egységes és kiterjeszthető legyen. Megmutatja,  hogy a már megtervezett képernyők, folyamatok szemlélete hogyan terjeszthető ki további oldalakra. A design system atomokat, molekulákat és template-ket tartalmaz azok vizualizálásával, leírásával és alkalmazási szabályaival.

 • Ügyféloldali részvétel:Arculati elemek, guide-ok és elvárások átadása, gyors visszajelzés tervekkel kapcsolatban
 • Leszállítandók:Összefoglaló dokumentum vagy interaktív design system weboldal, Figma vagy Sketch file-ok

Gyorsvázlat készítés

Ötletelés, illetve a megoldandó feladatok, kérdések és problémák hatékony, képi megjelenítése koncepciótervek formájában. Ez az egyik legfőbb módszer a tervezési feladatok jobb megértésére és egyezményes irány kialakítására egy közös foglalkozás keretében. Bár a felhasznált eszköz lényegtelen (legyen az tábla, papír, toll és ceruza, vagy éppen szoftver) az elkészült vázlatokat fontos, hogy megőrizzük, így referenciapontként szolgálhatnak a későbbiekban a projekt során.

 • Információ az ügyféltől:A megbeszélés témája
 • Ügyféloldali részvétel:Közös kreatív foglalkozások és megbeszélések
 • Leszállítandók:Vázlatok, kollázs a megfelelő témák szerint elrendezve

Treejack validációs tesztelés

Menüstruktúránkat valódi felhasználókkal validáltatjuk, akiknek feladatok alapján ki kell igazodniuk felállított rendszerünkben. Amennyiben bizonyos pontok gondot jelentenek nekik, azt a feladat keretében javítjuk.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók: Javított menüstruktúra

Papír prototípus tesztelés

A papír alapú prototípusok tesztelése nem kihagyhatatlan, de igen fontos része a tervezési folyamatnak. A papír prototípusok tesztje nem összehasonlítható a működő oldal tesztelésével, a visszajelzések alapján a tervek módosításában és véglegesítésében van jelentősége. Csak a papír prototípusok tesztelés birtokában lehetünk biztosak abban, hogy terveink jól szolgálják a felhasználók igényeit.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Excel-es összefoglaló a hibákról és a javítási irányokról

UX útmutató

Az ergonómiai kézikönyv javasolt végső formátuma PDF. A kézikönyv a tervezés során létrehozott ergonómiai alapelveket mutatja be, illetve olyan továbbiakat fogalmaz meg amelyek segítenek abban,  hogy a weboldal funkcionálisan és tartalmilag is hosszú távon is egységes legyen. Segít abban, hogy a már megtervezett drótvázak szemlélete hogyan terjeszthető ki további oldalakra.

 • Információ az ügyféltől: Arculati kézikönyv
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Nagyjából 5-10 oldalas leíró dokumentum

Arculati kézikönyv

Az arculat kéziköny javasolt végső formátuma PDF, illetve a hozzá kapcsolódó PSD és JPG fájlok. A kézikönyv a tervezés során létrehozott grafikai eszköztárat mutatja be, az elemek gondos rendszerezésével és leírásával, ajánlásokat és tiltásokat tartalmaz, ezáltal biztosítva azt, hogy weboldal megjelenése hosszú távon is egységes legyen.

 • Információ az ügyféltől:Arculati kézikönyv
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Terjedelme változó, nagyjából 50 oldalas, részletesen kitér a színek, tipográfia, navigáció, oldalsablonok, grafikai elemek használatára

Storyboarding

A Storyboarding a UX/UI tervezés egyik eszköze, amely a filmgyártás világából került át a designerek eszköztárába. Eredetileg egy technikai forgatókönyv, amelynek segítségével vizuálisan jeleníthetjük meg a történetet még a forgatás vagy animálás megkezdése előtt. Egyaránt lehet pár vonalas skiccek képsora vagy akár képregényszerűen kidolgozott képeké.

A képes forgatókönyv sokszor a szereplők szövegét, illetve különféle technikai utasításokat is tartalmazza. De mi a storyboard, vagy storyboarding az UX tervezésében? Az UX storyboard egy olyan eszköz, amely vizuálisan megjósolja és feltárja a felhasználó tapasztalatait a termékkel kapcsolatban.

Egy filmhez hasonlóan mutatja be a terméket, abból a szempontból, hogy az emberek hogyan fogják használni. Ez segíthet az UX tervezőinek megérteni az emberek interakcióját a termékkel az idő előrehaladtával, világosan érzékeltetve, hogy mi is igazán fontos a felhasználók számára.

 • Információ az ügyféltől: User journey-k, Kutatási eredmények, Folyamatok
 • Leszállítandók: Képregényszerű storyboardok a legfontosabb journey-kre

Részletek

04

DEVELOP

Agilis módszertant alkalmazunk az adaptív tervezéshez, a korai szállításhoz és a folyamatos fejlesztéshez annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen reagálhassunk a változásokra.

Fejlesztés támogatás

A fejlesztés támogatás (development support) általában olyan tevékenységi kört értenek, amikor egy szakember, egy csapat vagy egy egész cég is a fejlesztési folyamatban nyújt szakértői segítséget, azonosítva a hibákat, gyenge pontokat, lehetőségeket.

A UX-UI területén a fejlesztés támogatás némiképpen eltér ettől: a UX-UI fejlesztési folyamatban tervezőként és tanácsadóként vagyunk jelen. A fejlesztés támogatás abból a szempontból support tevékenység, hogy a fejlesztők megkapnak minden olyan támogatást, amely a sikeres projektzáráshoz kellhet és UX-UI tervezői kompetencia.

 • Ügyféloldali részvétel: Hozzáférések biztosítása, javítások lekövetése
 • Leszállítandók: Hiányosságok listázása kidolgozott megoldási javaslatokkal, ha szükséges

Részletek

WordPress alapú honlapok fejlesztése

2016-os statisztikák alapján a honlapok mintegy 25%-a WordPress alapon fut, a WordPress CMS (tartalomkezelő rendszer) ideális blogok, céges bemutatkozó oldalak, webshopokportálok elkészítésére.

Vitatathataltan előnye, hogy rendkívül széles választékban érhetőek el sablonok és a hozzá készült plugin-ek, melyek használata akár 80%-kal csökkentheti a webfejlesztésre szánt költséget és időt, mindezt úgy, hogy az ügyfélnek nem kell kompromisszumokat kötnie az elvárt funkcionalitás terén.

Hazai és nemzetközi portálokon és blogokon folyamatosan monitorozzuk az elérhető WordPress sablonokat és plugineket, így ügyfeleinknek az üzleti céljaihoz leginkább illeszkedő megoldást tudunk javasolni.
A sablon kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az adott téma mennyire megfelelően kidolgozott design, használhatóság és UX szempontból.

A sablon kiválasztása után az ügyfél igényeinek megfelelően testre szabjuk a témát és elvégezzük a szükséges módosításokat, különös tekintettel a használhatóság és a felhasználói élményre fókuszálva.
Cégünknek több éves tapasztalattal rendelkezik Worpress alapú üzleti oldalak (ergomania.hu), honlapok (esettanulmány a yogaart.hu honlap elkészítéséről) és webshopokok (bagbolsa.hu) fejlesztésében

 • Információ az ügyféltől:Üzleti elképzelések és elvárások a honlappal/webshoppal kapcsolatban, funkciólista
 • Ügyféloldali részvétel:Folyamatos kapcsolattartás a fejlesztési fázisokban (struktúra kialakítása, design, webfejlesztés)
 • Leszállítandók:WordPress alapú honlap/webshop

SEO javaslatok

Az oldal átalakításának megkezdése előtt javasolt egy SEO audit alapján felmérni a jelenlegi helyzetet. A SEO audit által és a korábbi weboldallal elérni kívánt célok alapján építhető fel a keresőoptimalizálási stratégia és határozható meg azon egyes lépései. A SEO audit iránymutatást és javaslatokat fogalmaz meg, amelynek erdményeként a megrendelő organikus látogatottsága napi több ezerrel nőhet.

A SEO audit az alábbi elemeket tartalmazza:

 • Kulcsszó kutatás: főbb kulcsszavak meghatározása kb. 40 db kulcsszó
 • Helyezés (ranking) riport: az ügyfél jelenlegi pozíciója a fenti kulcsszavakra a keresőkben
 • Versenytárs elemzés: főbb versenytársak meghatározása és azok SEO paramétereinek összehasonlítása
 • Backlink analízis: jelenlegi backlink státusz
 • On-site keresőoptimalizálási paraméterek vizsgálata: javaslat az egyes on-site elemek használatára (title, meta elemek, heading elemek, url struktúra, rich snippet elemek, kulcsszó sűrűség stb.)
 • Linkstruktúra vizsgálata: linkstruktúra elemzése és indexelt oldalak listázása
 • Oldal betöltési sebesség ellenőrzése és javaslattétel annak javítására
 • Off-site keresőoptimalizálási paraméterek vizsgálata: javaslat az egyes off-site beállításokra (linképítési módszerek, sitemap, robots.txt, stb.)
 • Javaslat az oldal programozási standardjaira
 • Analitikai vizsgálat: javaslat a konverzió mérési stratégiákra
 • Social média és annak jelentősége: a jelenlegi social media helyzet felmérése és javaslattétel annak javítására
 • Információ az ügyféltől:Hozzáférés a Google Analyticshez és a Search Console-hoz
 • Ügyféloldali részvétel:Aktív kommunikáció és együttműködés a kutatásban
 • Leszállítandók:Részletes dokumentum, amely tartalmazza az on-site és az off-site SEO beállításokkal és feladatokkal kapcsolatos ajánlásainkat
05

EDUCATION

Mentorálás és képzés során online vagy személyesen segítünk tanulni, fejlődni, vagy egy konkrét problémát megoldani. Szívesen képzünk csoportokat, kisebb cégeket de akár csak egy embert is.

UX oktatás

UX oktatás során interaktív, többnyire kiscsoportos formában vezetjük be a résztvevőket a UX alapjaiba, illetve a haladókat egy UX-es szakerületekbe vagy akár abba is, hogy hogyan kell együtt dolgozni UX-esekkel. Módszertanunk minden egyes elemébe bele tudunk avatni vegyes hátterű kollégákat. Számos olyan tevékenységet és módszertant oktatunk, ami még a UX szakmának is újszerű (pl. Lego Serious Play, Mentális modellek stb.).  Oktatásaink során gyakran tartunk workshopokat gyakorlatias tervezési és kutatási feladatokkal. 

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása, előzetes ismeretek átadása
 • Leszállítandók:Prezentáció és annak előadása

UX mentorálás

UX mentorálás során egy vagy több alkalommal a mentoráltak által felhozott problémákat, kérdéseket vitatjuk meg, ezekre keresünk együtt választ. Amennyiben a mentoráltaknak nehézséget jelent a problémák feltárása úgy ebben is segítünk. A mentorálásnak egy rendkívül intenzív fajtáját is végezzük, amikor tapasztalt kollégánk kitelepül a megrendelő helyszínére és heteken vagy akár hónapokon át is támogatja a mentorált fejlődését először napi szinten, majd ha már magabiztos a mentorált UX-es feladatai kapcsán, akkor kisebb intenzitással.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása, projekt részleteinek előzetes megosztása, mentoráltnak idő biztosítása feladatok végrehajtására
 • Leszállítandók:Nincs leszállítandó

Lépj velünk kapcsolatba!

Alkossunk együtt felejthetetlen dolgokat!

Kedves Ergo,

A nevem
.
Az email címem
.

Üzenetem:

24 órán belül válaszolunk

Corvin Towers, 4. emelet
Futó u. 35-37
1082 Budapest

Látogatóknak