Mentális modell kutatás

01

Discover

Vissza a szolgáltatásokhoz

A Mentális modell lényege

A mentális modellt a gondolati egységekből hozzuk létre, azért, mert a megismerésük alapvetően szükséges ahhoz, hogy a későbbi felület a felhasználók, és ne a tulajdonos vagy a tervező mentális modelljeire épüljön. A mentális modellek nagysága abban rejlik, hogy az adott személy tipikus viselkedése mögötti mozgatórugókat ragadják meg, és remekül használható az egyes funkciók definiálására.

A mentális modellek fogalmával a kognitív pszichológia foglalkozik. Mentális modelljeink a valóságban meglévő rendszerről alkotott gondolati egységek (olvasás folyamata a papír-világban, vásárlás módja a sarki kisboltban), amelyek a jelenséget és az összefüggéseket is tartalmazzák.

Mentális modellt akkor érdemes alkalmazni, amikor a cél az, hogy a felhasználók valós gondolkodását ismerjük meg, az alapján fejlesszünk, ugyanis a mentális modellek feltárásával nemcsak az éppen tervezett termék lehet sokkal intuitívabb, de a készülő gap analysis-szel (létező igényeket feltáró művelet) akár újabb hasznos fejlesztéseket is végre tudunk hajtani; olyanokat, amelyekre ténylegesen van igény, és egy már meglévő szolgáltatásból pedig kivehetünk haszontalan funkciókat.

 

A Mentális modell az Ergomániánál

Az Ergomániánál úgy találtuk, hogy a Mentális modell univerzális használhatóságán túlmutat, hogy egyrészt hosszú ideig érvényes marad, mert az emberek szokásai, napi rutinja nem változnak gyorsan, másrészt a modell képes predikciókat hozni arról, hogy milyen új funkciókra lehet valóban szükség. Ezáltal kiválthatjuk vagy pótolhatjuk a dizájnban oly jól jövő megérzés és szerencse faktort.

Másik nagy előnye a modellalkotásnak, hogy leképezhető belőle a termék információs architektúrája, szolgáltatásainak köre. Itt mutatkozik meg leginkább, hogy milyen értékes az adatgyűjtés és hogy az adatok hogyan lehetnek segítségünkre egy szerteágazó, többszintű architektúra építésében, ráadásul a módszernek az a szépsége, hogy a mentális modell szinte magától épül fel.

Tapasztalataink szerint a mentális modellel párhuzamosan kell felépíteni az úgynevezett tartalmi térképet (content map), ami a már létező és tervezett szolgáltatásokat/funkciókat csoportosítja.

 

A Mentális modell főbb módszerei

Az Ergománia gyakorlata szerint először a célcsoport esetében egy adott helyzetben lehetséges felmerülő feladatok meghatározása és a kognitív sémák feltárása a cél. A következő lépés a feladatok viselkedés affinitás szerinti csoportosítása, majd jöhet a csoport szegmensek létrehozása és elnevezése.

A következő szakasz az adatfelvételé, amelyet az adatok kiértékelése követ, és megkezdődhet a feladatok csoportosítása, végül pedig vizualizáljuk a modellünket és ez alapján funkciókat, szükséges tartalomelemeket javasolunk.

A mentális modellek kutatási folyamata az alábbiak szerint épül fel:

 • A célcsoport kiválasztása
  • Brainstorming több kolléga bevonásával
  • A viselkedés csoportosítása affinitás alapján (behaviour affinity)
  • A csoport szegmensek létrehozása és elnevezése (audience segments)
  • A csoport szegmensekhez illeszkedő résztvevők toborzása
 • Az adatfelvétel
  • Meghatározzuk a kutatás kereteit, részleteit
  • Interjúk készítése
 • Az adatok kiértékelése
  • Feladatok (task) kiemelése (combing) az interjúkból
  • Feladatok csoportosítása alulról felfelé haladva
  • A feladatok összepárosításával tornyok (task towers) alkotása
  • A hierarchia legfelső szintjének, a mentális terek (mental spaces) megalkotása
  • Végül pedig vizualizáljuk a modellünket

 

Mit nyernek az ügyfeleink a Mentális modell által?

Az ügyfeleink számára kifejezetten előnyös hozadéka a mentális modell építésnek, hogy közelebb kerülnek a felhasználóik/potenciális felhasználóik problémáihoz és mindennapjaikhoz, megértik a gondolataik közötti összefűződések logikáját és ezáltal empatikusabbá válnak irántuk, megtanulnak a felhasználó szemével látni és fejével gondolkodni.

A mentális modellek birtokában olyan funkciókat és tartalmi elemeket tudunk javasolni, amikre valóban igény van felhasználói részről, mert a mentális modell kutatás egy alaposan átgondolt módszer, ami nagyban hozzájárulhat a felhasználói élmény valóban élménydússá tételéhez.

 

Mi az ügyfeleink szerepe a Mentális modell elkészítése során?

Ügyfeleink részéről több információra is szükségünk van a Mentális modell elkészítéséhez. Szükségünk lesz a szegmentációs anyagokra, felmérésekre és analitikákra, továbbá a felmérésben résztvevő interjúalanyok (és helyszín) biztosítására. A mentális modell kutatás alapján meghatározott funkcionális kör kialakítását is közösen végezzük.

 

A sikeres Mentális modell készítés eredménye

A folyamat végére megszületik a Mentális modell szöveges összefoglalása, amelyet aztán a termékfejlesztés vagy tervezés során az új, valós igényt kielégítő funkciók létrehozására is használunk.

 • Információ az ügyféltől: Interjú scriptjének véleményezése, Szegmentációs anyagok, felmérések, analitikák
 • Ügyféloldali részvétel: Interjúalanyok (és helyszín biztosítása)
 • Leszállítandók: Kiértékelés prezentáció formájában, Valós élethelyzetekre illeszkedő funkciók