Empátia térkép

02

Define

Vissza a szolgáltatásokhoz

Mi az Empáti térkép?

Az empátia térképet négy egyszerű kérdés megválaszolásával rajzoljuk meg, ám a kapott ábra már részletesen bemutatja az adott felhasználó típusokat: mit gondol, mit mond, mit tesz, és mit érez a felhasználó, így mélységeiben érthetjük meg őket.

Összességében az empátia térképek, amelyekhez az adatokat elsősorban felhasználói interjúkból szerezzük meg, segítenek a tervezők, a termékmenedzserek, a további érdekelt felek és más csapattagok közös megértésében, továbbá segítenek az empátia kiépítésében a felhasználók felé, egyszersmind a viselkedésmintáik megismerésében is hasznunkra van.

 

Az empátia térkép használatának lényege

Az Ergomániánál a feladatunk részben az ügyfeleink felhasználói érdekeinek képviselete – ám nem elegendő megérteni a felhasználókat, de támogatnunk kell azt is, hogy a munkatársak, és általában az egész tervező csapat megértse őket és priorizálhassuk az igényeiket.

Az empátia térkép ebben nyújt alapvető és átfogó segítséget, mert egy olyan közös munkával létrehozott vizualizációs eszköz, ami kiválóan bemutatja, mit is tudunk az egyes felhasználókról. Hagyományosan négy negyedre bontjuk a térképet, amelynek a középpontjában a felhasználó vagy a perszóna áll, ezzel pedig egy átfogó képet kapunk.

Az empátia térkép négy negyedét az alkotja, hogy a felhasználó a problématér vonatkozásában:

 1. Mit mond
 2. Mit gondol
 3. Mit tesz
 4. Mit érez

 

Az empátia térkép létrehozása az Ergomániánál

Az empátia térkép négy szelvényében számos olyan jellemzőt tüntetünk fel, amelyek által elérjük a kívánt célt.

A Mit mond negyedbe kerülnek azok, amiket a felhasználó vagy a perszóna kimond hangosan, például egy interjú során. Ideális esetben egyértelmű kijelentő mondatok kerülnek ide. Például: „valami megbízható árurendelő appot szeretnék”.

A Mit gondol negyedbe a felhasználói gondolatai kerülnek. Általában részben átfedésben van ez a negyed a korábbival, de természetesen sokan mást gondolnak, mint mondanak – és ha eltérések adódnak, azt létfontosságú megismernünk. Például: „tényleg csak én nem értem, hogyan kell megnézni a felhasználói fiókom?”.

A Mit tesz negyedbe a felhasználó tetteinek, döntéseinek leírása kerül. Például: „sokszor kattint a képernyő frissítésére”.

A Mit érez negyed az érzések, a felhasználó emócióinak része. Jellemzően egy érzelem feltüntetése és a hozzá tartozó magyarázat párosaiból áll az ide kerülő tartalom. Például: „türelmetlen: az app lassan tölti be az oldalakat”.

 

Az empátia térkép használatának főbb módszerei

Az empátia térképet a UX tervezés során használjuk, hogy közös nevezőre hozzuk a tervezői csapat tagjait, és meghatározzuk a megvalósítandó felhasználói igények sorrendjét. A felhasználó-központú tervezés során az empátia térképet a design folyamat első pillanatától kezdve használjuk.

Az empátia térképet időről időre aktualizáljuk a közvetlen a felhasználóktól gyűjtött adatok által. Kétféle metódust is alkalmazunk, attól függően, melyik illik jobban az adott tervezéshez: vagy egy konkrét felhasználó válaszai rajzolják ki az empátia térképet, vagy több felhasználótól gyűjtjük össze a szükséges adatokat.

 

Mit nyernek az ügyfeleink az empátia térkép használatával?

Az Ergomániánál mindenkoron tudatában vagyunk annak, hogy a felhasználók összetett emberi lények, ezért bőven előfordulhat, hogy egy szoftver vagy más termék használata vegyes érzéseket és tapasztalatokat eredményez náluk. Például egy részét szeretik, más részét meg utálják.

Az empátia térkép éppen itt jön be a képbe: a használata által felfedezhetjük mindazon rejtett dolgokat, amelyek által jobban megérthetjük a felhasználókat, és megérthetjük a problémáikat és megoldást találhatunk azokra.

A négy negyed szerepe elsősorban az, hogy teljesen lefedjük mindazt, amit tudunk a felhasználókról és ne kerülhesse el a figyelmünket egyetlen lényeges dolog sem.

 

Mi az ügyfeleink szerepe az empátia térkép megrajzolása során?

Ügyfeleinknek fontos szerep jut az empátia térkép megalkotásában, mert ők biztosítják számunkra az felhasználói interjúkat, és mindazon adatokat, amik alapján megrajzolhatjuk az empátia térképet.

 

Az empátia térkép sikeres használatának eredménye

Az empátia térkép által mélységeiben érthetjük meg a felhasználókat és ahogy a neve is mutatja, együttérzést ébreszt irántuk. A megfelelő használatával:

 • Megszabadíthatjuk az előítéletektől a designt,
 • Felismerhetjük a tervezés gyenge pontjait,
 • Ráébredhetünk olyan ügyféligényekre, amik korábban nem derültek ki,
 • Megérthetjük a felhasználók motivációit.

Azaz összességében optimalizálhatjuk a UX tervezést és olyan terméket kaphatunk a végén, amit igazán szeretni fognak a felhasználók.

 • Információ az ügyféltől: Felhasználói adatok az interjúkhoz és a térképhez
 • Ügyféloldali részvétel: Felhasználók biztosítása az interjúkra
 • Leszállítandók: Vizuális empátia térkép