Szolgáltatásaink

A széles körű szolgáltatásaink lefedik az egész fejlesztési folyamatot. Mélyreható ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezünk a UX módszertanok területén, így versenyképesek vagyunk a nagy nemzetközi ügynökségekkel is.

 

Best practice kutatás, analitikák
Minden elemzés és tervezés során fontos a best practice megoldások ismerete és azok implementációjának mérlegelése az adott szituációban. A letesztelt és működő best practice megoldások implementálásával jelentős előnyre tehetünk szert az átalakítás során. A best practice elemzésekkel egy időben áttekintjük a rendelkezésre álló analitikákat is azzal a céllal, hogy felismerjük hol találhatóak a gyenge pontok, mi akadályozza a konverziót. Ezen pontok azonosításában a Google Analytics mély ismerete segít minket.

Információ az ügyféltől: Best practice minták, Analitikákhoz hozzáférés
Ügyfél együttműködés: Aktív együttműködés a kutatásban és értékelésben
Eredmény: Word vagy Power point dokumentum a minták listázásával

 

Honlapok, webshopok, alkalmazások elemzése
A szolgáltatás során áttekintjük a már elkészült honlap, webshop vagy alkalmazás működését, meghatározzuk a gyenge pontokat és javaslatokat teszünk a problémák megoldására. Az elemzést használhatóság, design és keresőoptimalizálás szempontjából is elvégezzük.

Szemben az interneten fellelhető számos hasonló szolgáltatásra, mi nem sematikus, sablonokból és általánosságokat tartalmazó elemzést készítünk, hanem az általunk feltárt problémákra fókuszálva, az adott témában nagy gyakorlattal és szakértelemmel bíró szakértők segítségével végezzük el a szolgáltatást. A weboldalelemzési szolgáltatásunk a weboldalalemzes.ergomania.hu honlapon rendelhető meg.

Információ az ügyféltől: a honlap, webshop vagy alkalmazás elérhetősége – esetleg az ügyfél által már azonosított gyenge pontok (alacsony konverziós arány, magas lemorzsolódási arány a check out oldalaokon stb.), hozzáférés az analitikai szoftverekhez
Ügyfél együttműködés: konzultáció az eredményekről
Eredmény: részletes hibalista, javítási javaslatok

 

Döntéshozói interjúk – Üzleti célok felmérése
A döntéshozói interjúk középpontjában az online értékesítés áll. Fontos találkozni az érintett képviselőkkel, akikkel közösen meghatározzuk, hogy mik az ügyfél szempontjából legfontosabb makro- és mikrokonverziók. A beszélgetések során visszajelzéseket küldünk az ügyfélnek, hogy elképzelései mennyire kivitelezhetők és reálisak a felhasználók szemszögéből.

Ügyfél együttműködés: Aktív együttműködés interjúk szervezésében, részvétel interjúkon
Eredmény: Konklúziók rövid szöveges összefoglalása

 

KPI meghatározása
A KPI-ok meghatározásának alapjául mindenkor az üzleti célok szolgálnak. Néhány KPI, amiket korábbi projektjeink során alkalmaztunk:

 • Organikus találatok száma
 • Mikro és makro konverziós arányok (globálisan, és forgalmi források/ kampányok szerint)
 • CAC (Customer acquisition cost)
 • Online akvizíciós eredmények (darab, volumen, érték)
 • Cross-sales eredmények

Minél teljesebb a lehetőség arra, hogy az egyes leadeket/ ügyfeleket végigkövessük az ügyfél meglévő rendszerien (CRM, számlavezető rendszer stb.) keresztül, annál teljesebben lehet üzleti teljesítményét monitorozni.

Információ az ügyféltől: Jelenlegi mérési módszerek, KPI-ok ismertetése
Ügyfél együttműködés: Együttműködés a KPI meghatározásban
Eredmény: KPI lista, mérési pontok

Naplós kutatás
A felhasználóknak nyomon kell követniük tevékenységeiket, gondolataikat és érzéseiket egy napló segítségével meghatározott ideig. A résztvevőknek rögzíteniük kell különböző eszközök használatát (például mobiltelefon) vagy azt, hogy miképp használnak szoftvereket, weboldalakat, alkalmazásokat. A naplóbejegyzések állhatnak különböző események leírásából, képekből, videókból és hangfájlokból.

A naplós kutatás vezetésének fő előnye, hogy információt szerzünk a felhasználók tapasztalatairól, szokásairól egy adott periódusban. A visszajelzések a felhasználói interakciók során keletkeznek, így azonnali, organikus visszajelzést kapunk az eszközök használatáról.

Az alábbi helyzetekben érdemes a fenti módszert alkalmazni:

 • azoknak a folyamatok nyomonkövetése, ahol a felhasználó hosszú, akár több napot is igénybevevő cselekményt hajt végre, pl. drága/nagy tárgy vásárlása vagy új lakás vagy ház keresése
 • meghatározni, hogy mi motiválja a felhasználókat különböző tevékenységek végrehajtására, pl. internetes keresőmotor használata
 • meghatározni azt, hogy egy alkalmazás vagy egy honlap hogyan befolyásolja a mindennapi szokásokat, pl. egy fitnesz vagy egy termékenységi nyomonkövető alkalmazása
 • felmérni a bevonódás mértékét és/vagy a tanulhatóságot, pl. a felhasználókat egy bizonyos idő után is foglalkoztatja-e a játék

Információ az ügyféltőlstatisztika a felhasználói szokásokról, korábbi tanulmányok
Ügyfél együttműködésrésztvevők biztosítása
Eredményösszefoglaló dokumentum a kutatásról, amely tartalmazza a feltárt problémákat és a megoldási javaslatokat

 

Perszónák kialakítása
Perszónákat (fiktív, szegmenseket reprezentáló karakterek) alkalmazása lényegesen könnyíti és hatékonyabbá teszi a tervezési folyamatokat. A perszónákat a megrendelő ügyfélszegmentációja és ügyféladatai alapján hozzuk létre. Az igényeket a megismert üzleti célokkal harmóniába hozzuk. A perszónák kialakításában nagyban hagyatkozunk a döntéshozói interjúkban megszerzett ismeretekre.

Információ az ügyféltől: Szegmentációs anyagok, felmérések, analitikák
Ügyfél együttműködés: Megfelelő szervezetek (marketing, ügyfélszolgálat) rendelkezésre állása kérdések vonatkozásában
Eredmény: Perszónák pdf formátumban (1-2 lap terjedelemben)

 

Mentális modellek készítése – Felhasználói igények felmérése
A mentális modellek fogalmával a kognitív pszichológia  foglalkozik. Mentális modelljeink a valóságban meglévő rendszerről alkotott gondolati egységek (olvasás folyamata a papír-világban, vásárlás módja a sarki kisboltban), amelyek a jelenséget és az összefüggéseket is tartalmazzák. Megismerésük alapvető hozzáférést biztosít ahhoz, hogy egy-egy feladatot (amely jól ismert a mindennapjainkból) és annak megoldását online vagy képernyős felületre áttéve (pl. olvasás egy e-könyv-olvasón, online vásárlás) úgy tervezhessük meg, hogy az megfeleljen a felhasználók/kutatási alanyok gondolkodásának.

Ahhoz, hogy ezeket a való világban jól ismert folyamatokat jól képezzük le a képernyős, illetve online felületen, ismernünk kell, hogy a felhasználók milyen lépésekben, fogalmakkal gondolkodnak az adott folyamatról. Hol, hogyan és miért teszik ki a hangsúlyokat. Megismerésük alapvetően szükséges ahhoz, hogy a későbbi felület a felhasználók, és ne a tulajdonos vagy a tervező mentális modelljeire épüljön.

Információ az ügyféltől: Szegmentációs anyagok, felmérések, analitikák
Ügyfél együttműködés: Interjúalanyok (és helyszín biztosítása)
Eredmény: Mentális modellek szöveges összefoglalása

 

Perszónák igényeinek definiálása
Az igények meghatározásában több forrásra támaszkodunk. Az ügyfél döntéshozóival és a felhasználói igényeket alaposan ismerő munkatársakkal együtt tárjuk fel azokat az igényeket és üzleti célokat, amelyeket már meghatároztak. Az igények felmérésében saját szakmai tapasztalatainkat is alkalmazzuk. Az igényeket a megismert üzleti célokkal harmóniába hozzuk, mielőtt a tervezést megkezdenénk.

Információ az ügyféltől: Már felmért igények listájának átadása
Ügyfél együttműködés: Részvétel igénydefiniáló workshopon
Eredmény: Igénylista perszónákhoz kapcsolva

 

Funkciók meghatározása
Felhasználóink igényeinek ismeretében szükséges új funkciókat javasolunk kialakításra. Az új oldal funkcióit ún. funkcionális térképeken mutatjuk be, amelyek könnyen átláthatóvá teszik a komplex tartalmakat és funkciókat is a döntéshozók számára.

Információ az ügyféltől: Jelenlegi funkciók listája
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Új funkciólista rövid definíciókkal

 

Felhasználói teszt
A szakértői elemzés és tesztelés kiegészíthető végfelhasználókkal történő teszteléssel. A weblap tesztelés célja, hogy felmérjük egy weblap mennyire hasznos, mennyire könnyű és gyorsan tanulható a használata (ergonomikus), illetve a felhasználók milyen attitűdökkel rendelkeznek vele kapcsolatban. A weblap tesztelés során potenciális felhasználók végeznek tipikus feladatokat. A tesztelés alatt megfigyeljük, hogy a résztvevők milyen nehézségekkel szembesülnek a weboldalon, milyen hibákat vétenek, mi okoz nekik kellemetlenséget, és hogyan vélekednek egyes megoldásokról. A tesztelés eredményei alapján javaslatokat teszünk arra, hogy miképp lehet a weboldalt úgy átalakítani, hogy a megbízó céljait maximálisan támogassa.

A weblap használhatósági tesztelése nem fókuszcsoportos vizsgálat. Nem azonos azzal, mintha beterelnénk egy csoportot, vagy egyenként kérdeznénk meg embereket arról, hogy mi is az oldalról a véleményük. Az emberek sokféle dolgot gondolnak, de ez nem biztos, hogy egyezik azzal, amit egy valódi interakció során megtapasztalnának. A használhatósági tesztelés szintén különbözik attól az esettől, amikor profi tesztelőkkel  végignézetjük az oldalt. Ők programozási hibákra vadásznak. Egészen más szemmel nézik az oldalt, mint egy egyszerű felhasználó. Sokkal több mindenen át tudják verekedni magukat, amik egy átlagos felhasználónak akár komoly gondot is jelenthetnének. Az, hogy valami kemény erőfeszítések árán működésre bírható nem azonos azzal, hogy jó a használhatósága.

A tesztelés lépései:

 • Az oldal gyenge pontjainak beazonosítása
 • Konzultáció, hogy felhasználói számára mely funkciók a legfontosabbak
 • Teszt kidolgozása
 • Résztvevők kiválasztása
 • Teszt lebonyolítása
 • Teszteredmények kiértékelése, konzultáció

A teszteknek nem célszerű egy óránál hosszabbnak lenniük, mert meglehetősen igénybe veszik a felhasználók koncentrálóképességét. Ez alatt az egy óra alatt 3-4 feladatot lehet elvégezni. Minimum 6 emberre van szükségünk, de 8-10-nél nem kell több, mert ennyi emberrel biztosan megmutatkoznak a legfontosabb hibák.

A teszt során a felhasználó egy átlagos böngészővel dolgozik (olyannal, amit ismer), míg a tesztvezető jegyzetel, hogy milyen hibákat vét, mi okoz neki gondot. Célszerű mérni a feladatokra szánt időt, és azt is, hogy egyáltalán mennyire sikerült azokat megoldani. Lehet rögzíteni a képernyőn lévő folyamatokat, illetve a felhasználó kifejezéseit, megjegyzéseit is (pl. Camtasia, Silverback stb.).

Ez azonban az esetek többségében felesleges, elegendőek a jegyeztek. A teszt elején biztatnunk kell a felhasználót, hogy folyamatosan kommentálja, hogy mit csinál, hangosítsa ki érzéseit, gondolatait. A teszt során készített jegyzetek elemzése következik ezután. Összesítjük a hibákat, súlyozzuk őket. A lényegesnek ítélt hibák kezelésére pedig konkrét javaslatokat tehetünk. Fontos tudnunk, hogy ha egy hiba csak egy felhasználónál jelentkezett, akkor is fontos lehet, hisz kis mintával dolgoztunk. Ez a hiba ugyanúgy akár felhasználóink 10-20%-át is érintheti.

A tesztelés során, ha egy hibát észlelünk, akkor azt a következőképpen azonosítjuk:

 • Felhasználó képtelen emiatt az adott feladatot megoldani, vagy elakad és először rossz megoldásokkal kísérletezik.
 • A felhasználót frusztrálja vagy felbosszantja egy megoldás
 • A felhasználó nem találja a feladat megoldását.
 • A felhasználó az elvártnál lassabban old meg egy feladatot.
 • A felhasználó félreértelmezi a rendszer jelzéseit, vagy képtelen azok értelmezésére, illetve azok értelmezése komoly gondot okoz neki.

Információ az ügyféltől: Már ismert problémák, korábbi kutatások bemutatása
Ügyfél együttműködés: Résztvevők biztosítása (opcionális)
Eredmény: Excel-es összefoglaló a hibákról és a javítási irányokról

 

Webanalitikák elemzése (pl. Clicktale)
Webanalitikák elemzése során elsősorban azt mérjük fel, hogy a felhasználók hova kattintanak (milyen elemekkel lépnek interakcióba, illetve milyen elemekről gondolják, hogy azok interaktívak), illetve hova irányul figyelmük. Ez az eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy meglévő tartalmaink megvágásában, átszervezésében orientáljon, be tudjuk azonosítani, hogy mi kap túlzott és mi túl kevés figyelmet. Segít annak is a felmérésében, hogy hol hasznos és hol inkább káros fényképeket használnunk. Technológiában jártas segít az ügyfél IT szakembereinek a rendszer beállításában.

Információ az ügyféltől: Analitikák
Ügyfél együttműködés: Clicktale megvétele, bekötése és működésének fenntartása 1 hónapig
Eredmény: Word formátumú problémalista, elemzés 8-10 oldalban

 

Etnografikus megfigyelés
Az etnografikus megfigyelés során tanulmányozzuk, hogy megrendelőnk ügyfelei miképp használják valódi élethelyzetekben digitális eszközeit. Milyen problémákkal szembesülnek mindennapjaikban és hogyan próbálják meg azokat kezelni. Megfigyeljük azt is, hogy digitális megoldásaink mennyire vannak harmóniában a fizikai környezettel. A megfigyelés során a hibákat és problémákat listázzuk és azokra konkrét megoldásokat javaslunk. Előnye az etnografikus megfigyelésnek a felhasználói teszteléssel szemben, hogy olyan hibákat is feltárhatunk, amelyek egy 1 órás tesztelés alatt teljesen rejtve maradnának, illetve a rendszer tanulhatóságáról is több információt tudunk gyűjteni.

Információ az ügyféltől: Korábbi megfigyelések tapasztalatai
Ügyfél együttműködés: Megfigyelhető felhasználók biztosítása
Eredmény: Hibalista megoldásokkal.

 

Élménytérkép
A rendszerünkkel való interakciók során felhasználóink mentális és érzelmi állapotokon mennek keresztül. Élménytérképeinkkel megragadhatjuk azt, hogy ezen folyamatok során mikor kerül krízishelyzetbe az ügyféllel való viszonyunk. A problémát jelentő helyzetek azonosítása segít abban, hogy ezekre a potenciális elakadást jelentő helyzetekre választ tudjunk adni.

Információ az ügyféltől: Lehetséges interaktív helyzetek és érintkezési pontok listája
Ügyfél együttműködés: Felhasználók biztosítása interjúkra
Eredmény: Vizuális élménytérkép készítése

 

Card sorting teszt
A tartalomstruktúra kialakítása során az ún card sorting módszertant használjuk, amelynek hatékonyságáról mi magunk is megbizonyosodtunk nagyvállalati projektjeink során.

A card sorting tesztelés során megkérjük a résztvevőket, hogy a weboldal – tervezett – tartalmát a számukra érthető módon rendszerezzék, csoportosítsák. A résztvevők az egyes csoportokat el- és átnevezhetik. A lapcsoportosítás módszerének segítségével megismerhető, hogy a felhasználók miként rendszereznék a weboldalra tervezett információkat, valamint feltárható felhasználóknak az oldal tartalmáról kialakuló véleményük is.

A megfelelő és egyértelmű információs architektúra megkívánja, hogy az oldalon az információk a felhasználó számára ésszerűen és egyértelműen legyenek elhelyezve és az egyes tartalmakat abban a csoportban – itt: menüpont alatt – találja meg a felhasználó, ahol keresi.

Kétféle csoportosítási módszer létezik. Nyílt csoportosítás esetén a felhasználók maguk csoportosítják a tartalmat, alakítják ki és nevezik el a csoportokat. Zárt csoportosítás esetén a résztvevők előre meghatározott kategóriákba rendezik a tartalmi elemeket. Érdemes előbb a nyílt, aztán a zárt csoportosítást alkalmazni.

A módszer előnye, hogy segít a weboldal struktúrájának kialakításában, felépítésében, valamint a tartalom elrendezésében és az egyes kategóriák elnevezésében. Mivel a tartalmat maguk a felhasználók alakítják ki, a majdani oldal elrendezése is logikus lesz számukra. A résztvevők a tesztelés során dolgozhatnak egyénileg vagy csoportosan, illetve online vagy személyes részvétellel.

A tervezett tartalom felosztásánál (azaz a majdani menüszerkezet kialakításánál) figyelembe szokás venni a 7+/–2 szabályt (egyszerre könnyen áttekinthető elemmennyiség), és ennek megfelelően 5–7, de legfeljebb 9 menüpontot kialakítani. Azért érdemes erre figyelmet fordítanunk, mert ahogyan növeljük az aloldalak számát (7–9 felett), úgy nehezítjük meg látogatóinknak az oldalon való tájékozódást. A card sorting gyakorlat során az Optimalsort szoftvert kívánjuk használni.

Információ az ügyféltől: Jelenlegi főbb tartalmak 1-2 mondatos leírása, összefoglalása
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Javasolt menüstruktúra 2 mélységig

 

Navigáció, tartalomstruktúra kialakítása/módosítása
A funkciók és tartalmak ismeretében kialakítjuk az egyes funkciók szerkezetét, navigációjának sémáját és azt, hogy ezek hogyan fognak úgy összekapcsolódni, hogy zökkenőmentes felhasználói élményt tegyenek lehetővé.  A weblap fejlesztés során az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő információs architektúra, tartalomstruktúra kialakítása. Ennek nehézségét az adja, hogy a tulajdonos cég, szervezet, vállalat gondolkodásmódja nem tükrözi a felhasználói gondolkodásmódot.  Pedig a (felhasználói gondolkodásmódnak) megfelelően elrendezett információs rendszerben a felhasználók könnyebben eligazodnak, szívesebben mozognak, intéznek ügyeket.

A tartalomstruktúra kialakítása során a meglévő, tervezett tartalommal dolgozunk. Ezt kétféleképpen tehetjük:

 1. a) Egyrészt úgy, hogy kutatóként, tanácsadóként, korábbi tapasztalataink felhasználásával kialakítjuk és elkészítjük a javasolt tartalomstruktúrát.
 1. b) Másik megoldás, hogy magukat a felhasználókat, vagyis a célcsoportok tagjait a kérdezzük meg arról, hogyan gondolkodnak a honlap tervezett tartalmáról, információs teréről. Ebben az esetben megpróbálunk hozzáférni a felhasználók nem tudatos viselkedési stratégiáihoz, „online természetes észjárásához”. Ezt hivatott megismerni és feltárni az online felületekkel kapcsolatos vizsgálatok egy része, amikor pl. azt vizsgáljuk, hogy milyen információs struktúra lenne egy adott weboldal felhasználói számára könnyen érthető (pl. paper prototyping, card sorting, tree testing), vagy amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott menüpontot hol keresnek elsőre, másodjára, harmadjára stb. a felhasználók (eye tracking, azaz tekintetkövetéses vizsgálati módszer).

Mindkét esetben érdemes és pótolhatatlan a tervezett tartalomstruktúra tesztelése. Célszerű nem megfeledkezni azokról, akiknek az oldal végül szólni fog: a felhasználókról.

Információ az ügyféltől: Analitikák
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Javasolt menüstruktúra akár 3 mélységig

 

Treejack validációs tesztelés
Menüstruktúránkat valódi felhasználókkal validáltatjuk, akiknek feladatok alapján ki kell igazodniuk felállított menüstruktrúnkban. Amennyiben bizonyos pontok gondot jelentenek nekik, azt a feladat keretében javítjuk menüstruktúránkban.

Ügyfél együttműködés: Résztvevők biztosítása
Eredmény: Javított menüstruktúra

Legfontosabb felhasználói útvonalak, storyboardok megtervezése

Ismerve a felhasználói igényeket, elvárásokat és funkcionális palettánkat, meghatározzuk, hogy milyen tipikus felhasználói esetek vannak és ezek során a felhasználók mely tartalmakkal és funkciókkal lépnek interakcióba, e folyamatok során milyen elvárásaik vannak. A legfontosabb felhasználói útvonalakat magasszintű drótvázak segítségével jelenítjük meg.

Információ az ügyféltől: Javaslat kiemelt folyamatokra
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Magasszintű drótváz folyamatok

 

Gyorsvázlat készítés
Ötletelés, illetve a megoldandó feladatok, kérdések és problémák hatékony, képi megjelenítése koncepciótervek formájában. Ez az egyik legfőbb módszer a tervezési feladatok jobb megértésére és egyezményes irány kialakítására egy közös foglalkozás keretében. Bár a felhasznált eszköz lényegtelen (legyen az tábla, papír, toll és ceruza, vagy éppen szoftver) az elkészült vázlatokat fontos, hogy megőrizzük, így referenciapontként szolgálhatnak a későbbiekban a projekt során.

Információ az ügyféltől: A megbeszélés témája
Ügyfél együttműködés: Közös kreatív foglalkozások és megbeszélések
Eredmény: Vázlatok, kollázs a megfelelő témák szerint elrendezve

 

Drótváz készítés
Ahhoz, hogy terveink valóban jól szolgálják a megrendelő céljait és ügyfeleit, biztosnak kell lennünk abban, hogy jó úton haladunk. A drótvázakon szereplő interaktív, egyedi eszközöket kidolgozzuk annak érdekében, hogy a felhasználói élmény kifogástalan legyen. Az egyes interaktív elemek megtervezésében a legújabb, de felhasználók számára is jól ismert megoldásokat helyezzük előtérbe.

Ez a fázis képezi a tervezés egyik leglátványosabb szakaszát. Miután alaposan meghatároztuk, hogy milyen úton haladunk tovább, az igények, funkciók, tartalmak ismeretében elkészítjük a konkrét folyamatoknak megfeleltethető drótvázakat, amelyek egyértelmű útmutatást adnak a fejlesztőknek és designer-eknek arról, hogy milyen módon kell ezeket megvalósítani. Drótvázainkat egyértelmű, rövid magyarázatokkal látjuk el a hatékony kivitelezés érdekében.

Információ az ügyféltől: Eddigi tervek, UX jellegű kutatások
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Drótvázak mobilra és desktopra

 

A/B tesztelés
Az A/B tesztelést split vagy multivariate tesztelésnek is nevezik. Célja, hogy egy választott megoldás két különböző verzióját hasonlítsa össze, például egy call to action gomb variációit, annak érdekében, hogy megállapítsuk, melyik verzió teljesít jobban. Annak érdekében, hogy megtudjuk, melyik design a “jobb”, két verziót készítünk el. A két elkészült verziót egyidőben mutatjuk meg ugyanazon célcsoport egy-egy felének. A teszt alapján megtudjuk, hogy melyik verzió a jobb – melyiket veszik észre, kattintanak rá többen,

Az lesz a preferált változatuk, amelyik több felhasználót késztetett a kívánt cselekvésre, illetve amelyik jobb konverziós rátát produkált. Fontos szempont, hogy a teszt csak statisztikailag szignifikáns eredmény esetén megbízható. Ehhez megfelelő tesztelő (megfelelő elemszám) szükséges, amely azt biztosítja, hogy az eredmény ne a kevés véletlen (pl. öt tesztelő) összessége legyen.

Az A/B tesztelés remek eszköz a felhasználói viselkedést befolyásoló apró változtatások hatásainak megismerésére, folyamatosan javítva a felhasználói élményt és megelőzve a lehetséges megoldásokról folytatott véget nem érő vitákat. Bár az A/B tesztelés kiváló módszer a finomhangolásra, komolyabb és több eltérést tartalmazó variációk összehasonlítására azonban nem alkalmas, mivel az egyes variációk eltérő eredményei mögött álló pontos okokat csupán az A/B tesztelés eszközeivel képtelenség megállapítani és mérni.

Információ az ügyféltől: A project céljának meghatározása
Ügyfél együttműködés: Aktuális teljesítményadatok a kiindulási állapot rögzítéséhez és a benchmark kijelölése az elérni kívánt cél eléréséhez, analitikai szoftverek beállítása az eredmények mérésére
Eredmény: Statisztikai tesztelési eredmények, a jobban teljesítő verzió kijelölése

 

Papír prototípus tesztelés
A papír alapú prototípusok tesztelése nem kihagyhatatlan, de igen fontos része a tervezési folyamatnak. A papír prototípusok tesztje nem összehasonlítható a működő oldal tesztelésével, a visszajelzések alapján a tervek módosításában és véglegesítésében van jelentősége. Csak a papír prototípusok tesztelés birtokában lehetünk biztosak abban, hogy terveink jól szolgálják a felhasználók igényeit.

Ügyfél együttműködés: Résztvevők biztosítása
Eredmény: Excel-es összefoglaló a hibákról és a javítási irányokról

 

SEO javaslatok
Az oldal átalakításának megkezdése előtt javasolt egy SEO audit alapján felmérni a jelenlegi helyzetet. A SEO audit által és a korábbi weboldallal elérni kívánt célok alapján építhető fel a keresőoptimalizálási stratégia és határozható meg azon egyes lépései. A SEO audit iránymutatást és javaslatokat fogalmaz meg, amelynek erdményeként a megrendelő organikus látogatottsága napi több ezerrel nőhet.

A SEO audit az alábbi elemeket tartalmazza:

 • Kulcsszó kutatás: főbb kulcsszavak meghatározása kb. 40 db kulcsszó
 • Helyezés (ranking) riport: az ügyfél jelenlegi pozíciója a fenti kulcsszavakra a keresőkben
 • Versenytárs elemzés: főbb versenytársak meghatározása és azok SEO paramétereinek összehasonlítása
 • Backlink analízis: jelenlegi backlink státusz
 • On-site keresőoptimalizálási paraméterek vizsgálata: javaslat az egyes on-site elemek használatára (title, meta elemek, heading elemek, url struktúra, rich snippet elemek, kulcsszó sűrűség stb.)
 • Linkstruktúra vizsgálata: linkstruktúra elemzése és indexelt oldalak listázása
 • Oldal betöltési sebesség ellenőrzése és javaslattétel annak javítására
 • Off-site keresőoptimalizálási paraméterek vizsgálata: javaslat az egyes off-site beállításokra (linképítési módszerek, sitemap, robots.txt, stb.)
 • Javaslat az oldal programozási standardjaira
 • Analitikai vizsgálat: javaslat a konverzió mérési stratégiákra
 • Social média és annak jelentősége: a jelenlegi social media helyzet felmérése és javaslattétel annak javítására
 

Desingterv készítése

 • Konzultáció
  • Személyes találkozók keretében átbeszéljük az igényeket, lehetséges irányokat, szempontokat, megvizsgáljuk a versenytársakat, nemzetközi példákat.
  • Szállítandó: moodboard, lényegében egy JPG fájl ami vizuálisan összefoglalja a grafikai irányt
 • Grafikai tervezés
  • 2 kulcsoldalt a szükséges iterációkon során megtervezve kialakítjuk a grafikai arculatot, 1 desktop és 1 mobil felbontásban.
  • Szállítandó: layoutok, JPG
 • Kulcs oldalak
  • A végleges grafikai arculat alapján további fejlesztés–kész, kottázott kulcs oldalak grafikai tervét készítjük el
  • Szállítandó: layoutok, JPG, PSD
 • Komponens tár
  • Az elkészült oldal tervek legfontosabb kottázott komponenseit, és azok állapotait egy komponens tárban gyűjtjük össze. Ezek lesznek az építő elemei a fejlesztésnek és a jövőbeni grafikai gyártásnak.
  • Szállítandó: layoutok, komponensek elemei, JPG, PNG, PSD

Információ az ügyféltől: Arculati kézikönyv
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: layoutok, komponensek elemei, JPG, PNG, PSD, sketch

 

UX útmutató
Az ergonómiai kézikönyv javasolt végső formátuma PDF. A kézikönyv a tervezés során létrehozott ergonómiai alapelveket mutatja be, illetve olyan továbbiakat fogalmaz meg amelyek segítenek abban,  hogy a weboldal funkcionálisan és tartalmilag is hosszú távon is egységes legyen. Segít abban, hogy a már megtervezett drótvázak szemlélete hogyan terjeszthető ki további oldalakra.

Információ az ügyféltől: Arculati kézikönyv
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Nagyjából 5-10 oldalas leíró dokumentum

 

Arculati kézikönyv
Az arculat kéziköny javasolt végső formátuma PDF, illetve a hozzá kapcsolódó PSD és JPG fájlok. A kézikönyv a tervezés során létrehozott grafikai eszköztárat mutatja be, az elemek gondos rendszerezésével és leírásával, ajánlásokat és tiltásokat tartalmaz, ezáltal biztosítva azt, hogy weboldal megjelenése hosszú távon is egységes legyen.

Információ az ügyféltől: Arculati kézikönyv
Ügyfél együttműködés: Eredmény validálása
Eredmény: Terjedelme változó, nagyjából 50 oldalas, részletesen kitér a színek, tipográfia, navigáció, oldalsablonok, grafikai elemek használatára.

 

WordPress alapú honlapok fejlesztése
2016-os statisztikák alapján a honlapok mintegy 25%-a WordPress alapon fut, a WordPress CMS (tartalomkezelő rendszer) ideális blogok, céges bemutatkozó oldalak, webshopok, portálok elkészítésére.

Vitatathataltan előnye, hogy rendkívül széles választékban érhetőek el sablonok és a hozzá készült plugin-ek, melyek használata akár 80%-kal csökkentheti a webfejlesztésre szánt költséget és időt, mindezt úgy, hogy az ügyfélnek nem kell kompromisszumokat kötnie az elvárt funkcionalitás terén.

Hazai és nemzetközi portálokon és blogokon folyamatosan monitorozzuk az elérhető WordPress sablonokat és plugineket, így ügyfeleinknek az üzleti céljaihoz leginkább illeszkedő megoldást tudunk javasolni.
A sablon kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az adott téma mennyire megfelelően kidolgozott design, használhatóság és UX szempontból.A sablon kiválasztása után az ügyfél igényeinek megfelelően testre szabjuk a témát és elvégezzük a szükséges módosításokat, különös tekintettel a használhatóság és a felhasználói élményre fókuszálva.
Cégünknek több éves tapasztalattal rendelkezik Worpress alapú üzleti oldalak (ergomania.hu), honlapok (esettanulmány a yogaart.hu honlap elkészítéséről) és webshopokok (bagbolsa.hu fejlesztésében.

Információ az ügyféltől: üzleti elképzelések és elvárások a honlappal/webshoppal kapcsolatban, funkciólista
Ügyfél együttműködés: folyamatos kapcsolattartás a fejlesztési fázisokban (struktúra kialakítása, design, webfejlesztés)
Eredmény: WordPress alapú honlap/webshop

 

Szolgáltatástervezés (Service design)
Valós értékeket közvetítünk az ügyfelek és a felhasználók számára komplex szolgáltatások leegyszerűsítésével, és azok hatékony, erőteljes megjelenítésével. A termékek jól körülhatárolhatóságával szemben a szolgáltatások több érintési ponton működnek. Az érintési pontokon a szakmai terminológiában azokat az emberi szükségleteken alapuló, interakcióval járó kapcsolódási pontokat értjük, melyek az ügyfél és a szolgáltató között jönnek létre egy meghatározott helyen és időben. Minden érintési pont egy üzenet, ami valamilyen formában “megérinti” az ügyfelet. Az ügyfélélmény szepmontjából kulcsfontosságú érintési pontok azok a környezeti elemek, amelyekkel az ügyfél találkozik fizikailag vagy digitálisan egy szolgáltatás igénybevétele során, és amelyek érzetet keltenek benne, legyen az akár látvány, hang, tapintás vagy illat.

Az érintési pontokon történt interakciók során alakul ki az ügyfélben a szolgáltatással kapcsolatos élmény, a szolgáltatás minőségét pedig a pontok összhangja és közös működésük határozzák meg.

Mit kell figyelembe venni a szolgáltatástervezés során?

 • Kik a felhasználók/ügyfelek? Mire van szükségük? Mikor van szükségük rá?
 • Kvalitatív kutatási módszerek a kvantitatív módszerek helyett
 • Emberekkel, nem pedig embereknek tervezni
 • Az emberek a szolgáltatáshoz fűződő viszonyának több ponton történő vizsgálata (különböző történetek, utak
 • Az elvárások és a felhasználói élmény közti szakadék minimalizálása

A szolgáltatástervezés kulcsfontosságú területei

 • Front stage
  • A felhasználó / ügyfél történetei, útjai
  • Csatorna, érintési pontok
 • Back stage
  • Folyamat/működés, szolgáltatási terv
  • Termékek

Szolgáltatási tervet készítünk, amely összekapcsol minden érintési pontot a szolgáltatási élményben, és ezzel egy időben igazodik a szervezet összes szereplőjének szükségleteihez, kívánságaihoz. Akkor beszélhetünk jó szolgáltatásról, ha a szükséges tudás és a megfelelő erőforrások felhasználásával pozitív változást érünk el az ügyfél életében.

Információ az ügyféltől: Lista a lehetséges interakciókról és érintési pontokról, korábban elvégzett tanulmányok
Ügyfél együttműködés: Témák szolgáltatása interjúkhoz és szerepjátékokhoz
Eredmény: Szolgáltatási terv, utak, történetek összefoglalása, csatornák összefoglalása, egyes érintési pontok specifikációi

 

Lego Serious Play használata üzleti folyamatok tervezéshez
A Lego Serious Play egy innovatív, kísérletező, facilitációs módszer, amely során a résztvevőkenk egy előre meghatározott feladatot, szituációt kell megoldaniuk lego darabok segítségével.

A Lego Serious Play használata elősegíti a csapaton belüli kommunikációt, megkönnyíti a stratégiai döntéshozatalt, fejleszti a kollaborációs készséget és kompetenciákat – ennek következtében a résztvevők kreatív javaslatokat tudnak egy adott probléma megoldására és könnyebben tudják kommunikálni az elképzeléseiket.

A Lego Serious Play egyik felhasznális módja a service design tervezése, ugyanakkor alkalmas bármilyen üzleti ötlet, megoldás kreatív kivitelezésére is.

Információ az ügyféltől: Elvárásai és elképzelési az üzleti folyamatairól
Ügyfél együttműködés: Aktív részvétel a Lego Serious Play használatában
Eredmény: Javaslat az üzleti folyamatok tervezéséhez, egy fiktív személy (akinek a tulajdonságai leginkább befolyásolják az adott szolgáltatást), perszónák együttese

Hangalapú felhasznlálói felület tervezése
A Hangalapú felhasznlálói felület kommunikációs platform, amely hangalapú csatornát nyit felhasználó és számítástechnikai eszköz között. A hangalapú interakció lehetőséget ad a kéz nélküli vezérlésre, szemkontaktust nem igénylő információ befogadásra, biometrikus azonosításra.

A Hangalapú felhasznlálói felület előnyei:

 • Biztonságos: autó vezetés közben olvastathatunk fel szöveges üzenetet és válaszolhatunk meg írásban a kezünk használata nélkül, továbbá biometrikus azonosítással biztonságosabb az ügyintézés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
 • Kényelmes: hangvezérléssel kapcsolhatjuk le a lámpát
 • Gyors: akár élő beszéd gyorsaságával képes szöveges bevitelre, vezérlésre
 • Emberibb, barátságosabb: úgy beszélgethetünk egy eszközzel, felülettel, mint egy bolti eladóval.
 • Akadálymentes: vakok és gyengén látók hanggal jobban tudják használni szolgáltatásunkat

A Hangalapú felhasznlálói felület tervezéskor feltérképezzük a felhasználók igényeit, offline beszélgetéseket ültetünk át számítástechnikai eszközzel való kommunikációba.

Információ az ügyféltől: Elvárás a Hangalapú felhasznlálói felület felhasználásával kapcsolatban, funkciólista
Ügyfél együttműködés: A Hangalapú felhasznlálói felület interface validálása
Eredmény: Párbeszéd sémák a gépi feldolgozáshoz, folyamatábrák